Ülesehitus ja töökorraldus

 

Euroopa Parlament on ainus otseste ja üldiste valimiste teel valitud Euroopa Liidu institutsioon ning üks maailma suurimaid demokraatlikke esinduskogusid. Selle 766 liiget esindavad ELi 500 miljonit kodanikku. Iga viie aasta järel valivad 28 liikmesriigi valijad parlamendiliikmed.

Kas soovite teada, milline on parlamendi ülesehitus? Valitud parlamendiliikmed jagunevad poliitilise kuuluvuse alusel. Nad koonduvad fraktsioonidesse, et kaitsta paremini oma seisukohti. Praegu on fraktsioone seitse.

Suurem osa parlamendi sisulisest tööst tehakse erikomisjonides, kes koostavad raporteid, mille üle hiljem täiskogu istungil hääletatakse.

Euroopa Parlamendi kodukorras nähakse täpselt ette parlamendi töökorraldus. Kuna parlament esindab kõiki Euroopa kodanikke, on tema töö mitmekeelsusest saanud üks tähtsamaid aspekte. Parlamendi dokumendid avaldatakse kõigis ELi ametlikes keeltes ja igal parlamendiliikmel on õigus väljendada end oma valitud ametlikus keeles.

text  
 
 
 
Kodukord
 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 232 alusel võtab Euroopa Parlament vastu kodukorra, milles sätestatakse parlamendi sisemine töökorraldus ja toimimine.

 
 
Think Tanki dokumendid
 
 

Think tank laseb heita pilgu Euroopa Parlamendi kulisside taha. See võimaldab inimestel tutvuda suure osaga dokumentidest, mida parlamendiliikmed Euroopa õigusaktide üle otsustamisel kasutasid.

Sellele veebilehele koondatud lingid lubavad heita pilgu ELi ainsa otseselt valitud institutsiooni siseellu.