Trükised

 

Lisaks korralduslikule tööle, dokumentide liigitamisele ja Euroopa Parlamendi arhiivikogude kirjeldamisele viib ajalooarhiivi üksus läbi uuringuid ja avaldab trükiseid, et tutvustada põhjalikumalt Euroopa Liidu ajaloo teatavaid tahke.

 
 
Uuringud ja infoväljaanded

Ajalooarhiivi läbi viidud uuringuid avaldatakse alates 2007. aastast kaks korda aastas. Uuringute eesmärk on anda Euroopa Parlamendi ajalooarhiivi kogudele lisaväärtust. Uuringuid on võimalik tellida paberkandjal ja eri keeltes (sõltuvalt olemasolust).

Sahharovi auhind 25: Euroopa Parlamendi võitlus mõttevabaduse eest (nr 11 – 2013)

Novembris 2013 andis Euroopa Parlament 25. korda välja Sahharovi auhinna mõttevabaduse eest. Selle ajaloolise sündmuse tähistamiseks avaldas Euroopa Parlamendi arhiivi- ja dokumentatsioonikeskus Cardoc trükise „Sahharovi auhind 25: Euroopa Parlamendi võitlus mõttevabaduse eest”. Cardoci väljaande kõnealuses numbris käsitletakse Sahharovi auhinna ajalugu ning selle kandidaate ja laureaate auhinna asutamisest tänapäevani.

Võrdsed võimalused: naiste õiguste komisjon 1979–1999 (nr 10 – 2013)

Cardoci väljaande selles numbris käsitletakse naiste õiguste komisjoni tegevust kahel esimesel aastakümnel, mille jooksul tehti ära suur töö naiste ja meeste võrdseid võimalusi käsitlevate ühenduse õigusaktide väljatöötamisel ja nende kohaldamisel.

Õigustepõhine Euroopa. Euroopa Liidu põhiõiguste harta ajalugu (nr 9 – 2012)

Selles uurimuses vaadeldakse Euroopa Liidu põhiõiguste harta ajaloo olulisemaid tähiseid ning selgitatakse harta tähtsust Euroopa Liidu kodanike põhiõiguste ja -vabaduste kaitsmisel.

Pikk tee euroni (nr 8 – 2012)

Cardoci väljaande 8. numbriga tähistatakse Euroopa Parlamendis euro kümnendat aastapäeva (2011) ning tutvustatakse ühisraha loomise eri etappe. Uurimuses selgitatakse rahaliidu loomise pikka protsessi ning aidatakse ehk ka paremini mõista Euroopa ühisraha praegusi probleeme.

Üksikasjalik, süstemaatiline ja informatiivne ülevaade AKV riikides arengukoostööga tegelevatest Euroopa Parlamendi organitest esimese Lomé konventsiooni perioodil ja enne seda (1958–1980), (erinumber – 2011)

See eriväljaande number on uurimisvahend, mille eesmärk on struktureeritud viisil esitada AKV riikide valdkonnas tehtava arengukoostöö tarbeks Euroopa Parlamendi organite käsutuses olevate vahendite analüüs ja kirjeldus. Käesolev väljaanne ühendab ajaloolise lähenemisviisi ja arhiivinduse, andes ülevaate koostöö algusest ühenduse valitud esindajate ning nende Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide kolleegide vahel.

Arengukomisjonid (nr 7 –2010)

Käesolevas väljaandes käsitletakse Euroopa Parlamendi arengukoostööpoliitikat partnerluse ja koostöö eri vormide kaudu, lähtudes vastutavate parlamendikomisjonide tööst aastatel 1958–1999.

Schumani deklaratsioonist ESTÜ loomiseni: Jean Monnet’ roll (nr 6 – 2010)

Selle uurimusega tähistatakse Salon de l’Horloge’is välja kuulutatud deklaratsiooni 60. aastapäeva ja avaldatakse austust ESTÜ Ülemameti esimesele presidendile Jean Monnet’le, kes oli ESTÜ algataja.

Euroopa Parlament ja Saksamaa ühinemine (nr 5 – 2009)

Selles teoses kirjeldatakse sündmusi, mis algasid Berliini müüri langemisega ja tipnesid Saksamaa ühinemisega, ning Euroopa Parlamendi poliitilisi algatusi selles kontekstis.

Kodanikud pöörduvad Euroopa Parlamendi poole (nr 4 – 2009)

Uurimuses käsitletakse ühte Euroopa Parlamendi tegevusala, mida võidakse pidada teisejärguliseks, kuid mis on väga oluline, kuna lähendab parlamenti kodanike konkreetsetele probleemidele nende suhetes riiklike asutustega ühenduse pädevusvaldkondades.

Euroopa Parlamendi otsevalimised (erinumber – 2009)

Uuringus kirjeldatakse Euroopa Parlamendi ja enne seda ESTÜ ühisassamblee tehtud algatusi, mille eesmärk oli jõuda Euroopa Parlamendi esimeste otsevalimisteni. Nende jõupinguste tulemusena võeti lõpuks vastu nõukogu akt, millesse võeti valdavalt üle Euroopa Parlamendi esitatud tekst.

Ühisassamblee komisjonid (nr 3 – 2008)

Uuringus kirjeldatakse ESTÜ ühisassamblee komisjonide tegevust (1952–1958). Iga komisjoni kohta on toodud kolm tabelit: komisjoni koosseis (muudatustega), protokollide loetelu ja raportite loetelu.

Euroopa Parlament 50 aastat tagasi (nr 2 – 2008)

2008. aastal tähistas Euroopa Parlament oma loomise 50. aastapäeva. Sel puhul avaldati ka ülevaade „Euroopa Parlament 50 aastat tagasi ”, milles vaadeldakse Rooma lepingute alusel loodud parlamentaarse assamblee struktuuri ja kirjeldatakse assamblee tegevuse algusaega.

Euroopa Parlament ja Euroopa Tulevikukonvendi töö (nr 1 – 2007)

Uurimuses, millele on lisatud Euroopa Parlamendi presidendi ja peasekretäri eessõna ning parlamendi delegatsiooni liikmete nimekiri koos fotode ja peamiste tsitaatidega, tutvustatakse valitsustevahelise konverentsini viinud Euroopa Tulevikukonvendi tööd.

Ühtse parlamendi suunas (erinumber – 2007)

Uurimuses, millele on lisatud Euroopa Parlamendi presidendi ja peasekretäri eessõna, käsitletakse ESTÜ Ühisassamblee seisukohti Rooma lepingute (EMÜ leping ja Euratomi leping) allkirjastamiseni viinud läbirääkimistel. Nii mõnedki lisatud dokumendid on varem avaldamata.

 
 
 
 
Tools
 
 
Kontakt:
 
 • Ajalooarhiiv
 • Robert Schuman Building
  Place de l'Europe
  L-2929 Luxembourg

 • 00352 4300 27561
  00352 4300 24639
  00352 4300 23036


 • Esmaspäevast neljapäevani: 9.30–17.30
 • Reedel: 9.30–12.30