Fraktsioonid

 

Parlamendiliikmete kohad istungitesaalis on jaotatud fraktsioonide kaupa; nad ei moodusta rühmi rahvuse, vaid ühiste poliitiliste vaadete alusel. Praegu on Euroopa Parlamendis 7 fraktsiooni.

 
 

Oma töö korraldamiseks nimetab iga fraktsioon ametisse esimehe (või mõne fraktsiooni puhul kaks kaasesimeest), juhatuse ja moodustab sekretariaadi.

Istungitesaalis määratakse parlamendiliikmete kohad fraktsioonide esimeeste kokkuleppe kohaselt nende poliitilise kuuluvuse järgi vasakult paremale.

Fraktsiooni moodustamiseks on vaja 25 parlamendiliiget ning selles peab olema esindatud vähemalt neljandik liikmesriikidest. Keelatud on liituda mitme fraktsiooniga korraga.

Mõned parlamendiliikmed ei kuulu ühessegi fraktsiooni ja moodustavad fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete rühma.

Iga kord enne täiskogu istungil hääletamist vaatavad fraktsioonid läbi parlamendi komisjonide koostatud raportid ja teevad muudatusettepanekuid.

Fraktsioonisisesel nõupidamisel otsustatakse, millisele seisukohale fraktsioon asub, kuid ühelegi liikmele ei saa teha kohustuseks hääletada mingil kindlal moel.