Ajalugu

 

1952. aastal asutati Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ), mis 1958. aastal nimetati Euroopa Parlamentaarseks Assambleeks. 1962. aastal sai sellest Euroopa Parlament. Parlamendi esimesed otsevalimised toimusid 1979. aastal. Praegused parlamendiliikmed valiti 2009. aastal ja nad on ametis 2014. aastani.

Infograafia: 40 aastat ELi laienemist  

Parlamendi areng on tihedalt seotud järjestikuste aluslepingutega. Seni suurimad muutused tõi kaasa Lissaboni leping. Nende lepingutega ongi kunagisest Euroopa Söe- ja Teraseühendusest kujunenud tänane Euroopa Liit.

Aastate jooksul on Euroopa Parlamenti, selle volitusi ja koosseisu mõjutanud mitmed murrangulised sündmused, nende hulgas euro kasutusele võtmine ja Euroopa Liidu laienemine.

Parlamendil kui Euroopa Liidu ajaloo ühel tähtsaimal osalejal ja tunnistajal on nüüd oma ajaloo keskarhiiv, mis sisaldab unikaalseid tõendeid meie ühisest ajaloost, sealhulgas algusaegade arutelude dokumente ja endiste EP presidentide arhiive.