Euroopa Parlamendi liikmete ja endiste liikmete dokumentide arhiiv

 

Euroopa Parlamendi ajalooarhiivi üksus võimaldab juurdepääsu ka endiste ja praeguste parlamendiliikmete arhiivikogudele.

Ajavahemikul 2004–2010 andis Euroopa Parlament toetusi endiste parlamendiliikmete arhiivikogusid säilitavatele liikmesriikide sihtasutustele ja ühendustele. Projekt võimaldas kogud korrastada, neid kirjeldada ja need üldsusele kättesaadavaks teha (kooskõlas siseriiklike sätetega, millega reguleeritakse üldsuse juurdepääsu dokumentidele ja konfidentsiaalsete andmete kaitset).

 
 

Toetuste andmise projekt võimaldas:

 • dokumente korrastada
 • koostada elektroonilisel kujul kättesaadava nimekirja või üksikasjaliku registri
 • valmistada mikrovormidel koopiaid
 • valmistada mikrovormidel koopiaid
 

Alates 2011. aastast hakkas Euroopa Parlamendi ajalooarhiiv praeguste ja endiste parlamendiliikmete arhiivifonde otseselt koguma, avaldades selleks osalemiskutsed ja valides välja ajaloolise tähtsusega kogud. Väljavalitud dokumendid korrastati ja kanti andmebaasi rahvusvaheliste arhiveerimiseeskirjade kohaselt. Lisaks on dokumendid digiteeritud või salvestatud PDF/A vormingus.

Alljärgnevalt on esitatud loetelu parlamendiliikmetest, kelle dokumendid on arhiveeritud kahe menetluse kohaselt.

ALAVANOS Alexandro Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
ALAVANOS Alexandro  

Dokumente säilitatakse: The Contemporary Social History Archives, 1, Eleftherias Square – 10553 Kreeka

   
ARFÉ Gaetano Sotsialistide fraktsioon
ARFE Gaetano  

Dokumente säilitatakse: Fondazione di studi storici Filippo Turati Onlus, Via M. Buonarroti, 13 - 50122 Firenze

   
BARDONG Otto Euroopa Rahvapartei fraktsioon
BARDONG Otto  

Dokumente säilitatakse: Konrad Adenauer Stiftung e.V, Rathausallee 12 – 53757 Sankt Augustin (Bonn) – Saksamaa

   
/20133004/Fondi üksikasjalik tutvustus (DE) Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
BEER Angelika  

Dokumente säilitatakse: Archives historiques du PE – Cardoc, Bâtiment Robert Schuman, Place de l'Europe, Luxembourg

 
CAPPATO Marco Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon
CAPPATO Marco  

Dokumente säilitatakse: “Associazione Politica Nazionale – Lista Marco Pannella” - Via di Torre Argentina, 76 - 00186 ROMA - Itaalia

   
GURMAI Zita Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
GURMAI Zita  

Dokumente säilitatakse: Archives historiques du PE – Cardoc, Bâtiment Robert Schuman, Place de l'Europe, Luxembourg

 
HAFNER Gerald Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
HAFNER Gerald  

Dokumente säilitatakse: Archives historiques du PE – Cardoc, Bâtiment Robert Schuman, Place de l'Europe, Luxembourg

 
LAMASSOURE Alain Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
LAMASSOURE Alain  

Dokumente säilitatakse: Archives historiques du PE – Cardoc, Bâtiment Robert Schuman, Place de l'Europe, Luxembourg

 
LANGES Horst Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
LANGES Horst  

Dokumente säilitatakse: Konrad Adenauer Stiftung e.V, Rathausallee 12 – 53757 Sankt Augustin (Bonn) – Saksamaa

   
Sir MACCORMICK Donald Neil Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
Sir MACCORMICK Donald Neil  

Dokumente säilitatakse: The University of Edimbourgh (UK)

   
PACIOTTI Elena Ornella Euroopa Sotsialistliku Partei fraktsioon
PACIOTTI Elena Ornella  

Dokumente säilitatakse: Archivio storico – Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco, Via della Dogana vecchia, 5 – 00186 Roma

 
PAPAYANNAKIS Mihail Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
PAPAYANNAKIS Mihail  

Dokumente säilitatakse: The Contemporary Social History Archives, 1, Eleftherias Square – 10553 Kreeka

   
RINSCHE Günter Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
RINSCHE Günter  

Dokumente säilitatakse: Konrad Adenauer Stiftung e.V, Rathausallee 12 – 53757 Sankt Augustin (Bonn) – Saksamaa

   
SCHWALBA-HOTH Frank Vikerkaarefraktsioon: Roheliste ja alternatiivsete Euroopa vasakpoolsete liit, Agalev-Ecolo, Taani rahvaliikumine Euroopa Ühenduse liikmelisuse vastu ja Euroopa Vabaliit Euroopa Parlamendis
SCHWALBA-HOTH Frank  

Dokumente säilitatakse: Heinrich Böll Stiftung – Archiv Grünes Gedächtnis Schumannstr. 8, 10117 Berlin

   
SEEFELD Horst Euroopa Sotsialistliku Partei fraktsioon – 2 toetust
Photo de EEFELD Horst  

Dokumente säilitatakse: Friedrich Ebert Stiftung Hiroshimastrasse 17, D-10785 – Berlin

   
TINDEMANS Leo C. Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
TINDEMANS Leo C.  

Dokumente säilitatakse: KADOC Centre de Documentation et de Recherche Katholieke Universiteit Leuven

 
TURCO Maurizio Franktsioonilise kuuluvuseta Euroopa Parlamendi liige
TURCO Maurizio  

Dokumente säilitatakse: Associazione Politica Nazionale – Lista Marco Pannella – Via di Torre Argentina, 76 – 00186 ROMA – Itaalia

   
VERONESI Protogene Kommunistide ja nende pooldajate fraktsioon
VERONESI Protogene  

Dokumente säilitatakse: Fondazione Gramsci Emilia Romagna, Via Mentana, 2 – 40126 Bologna

   
WALLIS Diana Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon
WALLIS Diana  

Dokumente säilitatakse: Archives historiques du PE – Cardoc, Bâtiment Robert Schuman, Place de l'Europe, Luxembourg

 
WATSON Graham Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon
WATSON Graham  

Dokumente säilitatakse: Archives historiques du PE – Cardoc, Bâtiment Robert Schuman, Place de l'Europe, Luxembourg

 
WILLOCKX Frederik A. A. (Freddy) Euroopa Sotsialistliku Partei fraktsioon
Photo de WILLOCKX Frederik  

Dokumente säilitatakse: l’Institut AMSab - Instituut voor sociale geschiedenis, Bagattenstraat 174 – 9000 Gent Belgia

   
WOLF Friedrich O Roheliste fraktsioon Euroopa Parlamendis
WOLF Friedrich O  

Dokumente säilitatakse: Heinrich Böll Stiftung – Archiv Grünes Gedächtnis Schumannstr. 8, 10117 Berlin

   
ZAGARI Mario Sotsialistide fraktsioon
Mario ZAGARI  

Dokumente säilitatakse: Fondazione di studi storici Filippo Turati Onlus, Via M. Buonarroti, 13 - 50122 Firenze

   
 
 
 
 
Kontakt:
 
 • Ajalooarhiiv
 • Bâtiment Robert Schuman
  Place de l'Europe
  L-2929 Luxembourg

 • 00352 4300 27561
  00352 4300 24639
  00352 4300 23036


 • Esmaspäevast neljapäevani: 9.30–17.30
 • Reedel: 9.30–12.30