Kodukord

 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 232 alusel võtab Euroopa Parlament vastu kodukorra, milles sätestatakse parlamendi sisemine töökorraldus ja toimimine.

 
 

Pärast iga uuendust avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas, mida on võimalik saada Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse büroodest.

Samuti on see kättesaadav parlamendi veebilehel ning seda jagatakse parlamendis brošüürina.

 
 
Tools