Teie teenistuses

Tere tulemast Euroopa Parlamenti!
 

Euroopa Parlament on Teie esindajate kogu, ainuke Euroopa Liidu otse valitav institutsioon. Siinsetelt veebilehtedelt leiate lühiülevaate selle kohta, kuidas parlament töötab. Me tutvustame Teile parlamendi volitusi ja ülesandeid ning selgitame, kuidas parlamendiliikmed oma tööd korraldavad ja kuidas parlamendiga ühendust saada. Viimane peatükk on pühendatud varasematele sündmustele, mis on kujundanud parlamendi rolli Euroopa Liidus.

 
Teie teenistuses

Kas Teile tundub, et Strasbourg ja Brüssel on kaugel? Hoidke ennast kursis Euroopa Parlamendis toimuvaga meie infolehtede ja dokumenditeenistuste abil. Oma kodumaal võite pöörduda Euroopa Parlamendi infobüroo poole, kus kogu teave on olemas Teie emakeeles. Selline infobüroo on igas ELi liikmesriigis.

Kas soovite millegi kohta arvamust avaldada? Tehke oma hääl kuuldavaks. Esitage parlamendile petitsioon, kui Te arvate, et seal, kus Te asute, rikutakse ELi õigusakte. Või pöörduge Euroopa Ombudsmani poole, kui vajate vahendajat. ELi kodanikel on ka õigus üleeuroopalisteks kodanikualgatusteks, millega saab nõuda uue õigusloome vastuvõtmist.

Ehk soovite isiklikult meie töös osaleda või saada kogemusi kohapeal? Uurige meie juures töötamise võimalusi kas praktikandina või õppekäigul osalejana. Uurige ka meil töötamise võimalusi.

 
 
 
 
 
Parlamendi külastamine

Tulge ja vaadake, kuidas eelnõudest saavad õigusaktid ja kuidas Teie valitud parlamendiliikmed mõjutavad Euroopa tulevikku. Brüsselis ja Strasbourgis pakume külastajatele väga mitmekesist programmivalikut nii üksikkülastajatele, peredele kui ka rühmadele.

 
 
 
100 tähelepanuväärset raamatut Euroopa kohta

Tere tulemast uuele kõigile avatud veebisaidile, mille eesmärk on tutvustada vähemalt ühes ELi ametlikus keeles sadat mälestusväärset Euroopa-teemalist raamatut.

 
 
Dokumentidega tutvumine
 

Kõikidel ELi kodanikel on õigus tutvuda Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidega. Enamik Euroopa Parlamendi dokumente on huvilistele kättesaadavad elektrooniliselt.