Peasekretariaadi ametikohtade loetelu ning siseeeskirjad ametnike ja muude teenistujate haldusalase olukorra kohta kehtestab juhatus. Enamik peasekretariaadi töötajatest on kõikidest Euroopa Liidu riikidest konkursi alusel tööle võetud ametnikud. Nad on Euroopa Parlamendi teenistuses.

Peasekretariaadi ülesanne on õigusloomega seotud töö koordineerimine ning täiskogu istungite ja muude koosolekute korraldamine. Samuti pakub see tehnilist ja ekspertabi erinevatele parlamendi organitele ning parlamendiliikmetele, et nad saaksid oma töökohuseid täita. Euroopa Parlament peab ühtlasi tagama täieliku mitmekeelsuse kõikidel täiskogu istungitel ja muudel koosolekutel.

 
 
Euroopa Parlamendi aadressid ja telefoninumbrid
 
 • Bruxelles - Brussels
 • rue Wiertz
  Wiertzstraat
  B-1047 Brussel
  Building: PHS 11B11
 • Kõnekeskus
  Phone: + 32 / (0) 2 28 4 21 11
 
 • Luxembourg
 • Plateau du Kirchberg
  B.P. 1601
  L-2929 Luxembourg
  Building: KAD 07A001
 • Kõnekeskus
  Phone: + 352 / 4300 1
 
 • Strasbourg
 • 1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg cedex
  Building: LOW 14055
 • Kõnekeskus
  Phone: + 33 / (0) 3 88 17 40 01
 
 
 
Tools