Tutvustus

Teabelehtede eesmärk on anda ülevaade Euroopa integratsioonist ja Euroopa Parlamendi panusest sellesse protsessi.

 

Teabelehed koostati 1979. aastal Euroopa Parlamendi esimeste otsevalimiste puhul. Pärast seda on neid korrapäraselt läbi vaadatud ja ajakohastatud. Infolehtede eesmärk on anda mittespetsialistidele lihtne ja lühike ülevaade Euroopa Liidu institutsioonidest ja poliitikast ning Euroopa Parlamendi rollist nende arengus. Teabelehed on jaotatud kuueks suureks teemavaldkonnaks: Euroopa Liidu toimimine, Kodanike Euroopa, Siseturg, Majandus- ja rahaliit, Valdkondlik poliitika, Euroopa Liidu välissuhted.

Kuna teabelehed on kokkuvõtlikud, kuid täielikud ja täpsed, võivad need olla väga kasulikud ka paljudele spetsialistidele, ametnikele ja üliõpilastele, kes tunnevad huvi Euroopa Liidu asjade vastu.

Lugejatel, kes soovivad mõne teema üksikasjalikumat käsitlust, soovitame tutvuda Euroopa Parlamendi eriväljaannetega, näiteks eri poliitikavaldkondade erialaste dokumentidega, mis on kättesaadavad uuringute veebilehel.

Teabelehtede elektrooniline versioon vaadatakse läbi ja seda ajakohastatakse korrapäraselt kogu aasta vältel iga kord, kui Euroopa Parlament võtab vastu olulisi seisukohti või poliitilisi otsuseid.

Infolehtede elektrooniline versioon on kättesaadav 23 keeles.

Väljaannete ja kommunikatsiooniga seotud tegevuse koordineerimise üksus
E-post: editorial-secretariat@europarl.europa.eu