Tutvustus

Teabelehtede eesmärk on anda ülevaade Euroopa integratsioonist ja Euroopa Parlamendi panusest sellesse protsessi.

 

Teabelehed koostati 1979. aastal Euroopa Parlamendi esimeste otsevalimiste puhul ning nende eesmärk on anda mittespetsialistidele lihtne ja lühike, aga ka täpne ülevaade Euroopa Liidu institutsioonidest ja poliitikast ning Euroopa Parlamendi rollist nende arengus.

Teabelehed on jaotatud kuueks peatükiks:

  • peatükis „Euroopa Liidu toimimine” käsitletakse ELi ajaloolist arengut, õigussüsteemi, institutsioone ja organeid, otsustamismenetlusi ja rahastamist;
  • peatükis „Kodanike Euroopa” kirjeldatakse individuaalseid ja kollektiivseid õigusi;
  • peatükis „Siseturg” selgitatakse siseturu põhimõtteid ja toimimist;
  • peatükis „Majandus- ja rahaliit” kirjeldatakse majandus- ja rahaliidu tausta ning selgitatakse majanduspoliitika koordineerimist ja järelevalvet;
  • peatükis „Valdkondlik poliitika” kirjeldatakse, kuidas EL tegutseb sisepoliitika eri valdkondades;
  • peatükk „Euroopa Liidu välissuhted” hõlmab välispoliitikat, julgeolekut ja kaitset, kaubandust, arengut, inimõigusi ja demokraatiat, laienemist ning suhteid ELi naabrusest kaugemal asuvate riikidega.

Teabelehtedega tutvumiseks klõpsake ülaltoodud menüüs peatüki nimel. Kui olete ühe teabelehe avanud, saate sama osa teisi teabelehti avada paremal pool asuva menüü kaudu. Teabelehti saab ka PDF-vormingus alla laadida.

Teabelehtede veebiversioon vaadatakse läbi ja seda ajakohastatakse korrapäraselt kogu aasta vältel iga kord, kui Euroopa Parlament võtab vastu olulisi seisukohti või poliitilisi otsuseid.

Teabelehed on koostanud poliitikaosakonnad ja majanduse juhtimise tugiüksus ning need on kättesaadavad 23 keeles.

Küsimuste korral pöörduge väljaannete ja kommunikatsiooniga seotud tegevuse koordineerimise üksuse poole (e-post: editorial-secretariat@europarl.europa.eu).