Rakenne ja toiminta

 

Euroopan parlamentti on ainoa suorilla vaaleilla valittu EU:n elin ja yksi suurimmista demokraattisista edustajakokouksista maailmassa. Sen 751 jäsentä edustavat EU:n 500 miljoonaa kansalaista. Viiden vuoden välein 28 jäsenvaltion äänestäjät valitsevat jäsenet parlamenttiin.

Miten parlamentti on järjestäytynyt? Valituksi tultuaan jäsenet järjestäytyvät poliittisten suuntausten mukaisesti. He muodostavat poliittisia ryhmiä voidakseen paremmin puolustaa kantojaan. Nykyisin näitä ryhmiä on seitsemän.

Suurin osa parlamentin varsinaisesta työstä tehdään erikoistuneissa valiokunnissa, jotka laativat mietintöjä. Mietinnöistä äänestetään täysistunnossa.

Parlamentin työjärjestys sääntelee yksityiskohtaisesti parlamentin työtä. Parlamentti on kaikkien Euroopan kansalaisten edustaja. Siksi monikielisyydestä on tullut yksi sen tärkeimmistä piirteistä. Parlamentin asiakirjat julkaistaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä, ja kaikilla parlamentin jäsenillä on oikeus ilmaista itseään haluamallaan virallisella kielellä.

 
EuroparlTV esittelee Brysselissä, Strasbourgissa ja Luxemburgissa työskentelevän Euroopan parlamentin työn täyden kirjon.
 
 
 
Työjärjestys
 

Euroopan parlamentti on vahvistanut itselleen työjärjestyksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 232 artiklan mukaisesti. Työjärjestyksessä on kaikki parlamentin organisaatiota ja toimintaa koskevat säännöt.

 
 
Think Tank -asiakirjat
 
 

Think Tank sivusto antaa mahdollisuuden kurkistaa Euroopan parlamentin kulisseihin. Sieltä löytyy paljon juuri niitä asiakirjoja, joita parlamentin jäsenet käyttävät unionin lainsäädännöstä päättäessään.

Sivustolle kerätyt linkit auttavat ymmärtämään EU:n ainoan suoraan vaaleilla valitun toimielimen sisäisiä toimintatapoja.