Euroopan parlamentin puhemies

 

Puhemiehen toimikausi kestää puolet vaalikaudesta eli kaksi ja puoli vuotta, ja se voidaan uusia. Puhemies edustaa parlamenttia ulkoisissa yhteyksissä ja suhteissa muihin yhteisön toimielimiin.

 
 

Puhemies ohjaa neljäntoista varapuhemiehen avustuksella kaikkia Euroopan parlamentin ja sen elinten (puhemiehistö ja puheenjohtajakokous) toimintoja ja johtaa täysistunnossa käytäviä keskusteluja. Vuosittain pidetään kaksitoista täysistuntojaksoa Strasbourgissa ja kuusi ylimääräistä istuntojaksoa Brysselissä.

Puhemies valvoo parlamentin työjärjestyksen noudattamista ja varmistaa kyseisen toimielimen ja sen elinten moitteettoman toiminnan.

Puhemies edustaa parlamenttia oikeudellisissa asioissa ja kaikissa ulkosuhteissa. Puhemies voi ilmaista mielipiteensä suurista kansainvälisistä asioista ja ehdottaa suosituksia, joilla on tarkoitus lujittaa Euroopan unionin asemaa.

Jokaisen Eurooppa-neuvoston kokouksen alkajaisiksi puhemies ilmaisee Euroopan parlamentin kannan ja huolenaiheet erityisistä aiheista ja esityslistan kohdista.

Puhemies panee allekirjoituksellaan – Euroopan parlamentin toisen käsittelyn äänestyksen jälkeen – Euroopan unionin talousarvion täytäntöön.

Parlamentin puhemies allekirjoittaa yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa kaikki yhteispäätösmenettelyssä hyväksytyt säädökset.

Puhemiehen valinta

Puhemieheksi valitaan ehdokas, joka salaisessa äänestyksessä saa ehdottoman enemmistön annetuista äänistä. Jos kolmen äänestyskierroksen jälkeen yksikään ehdokas ei ole saanut ehdotonta enemmistöä, puhemies valitaan neljännellä äänestyskierroksella yksinkertaisella enemmistöllä.

Puhemiehen toimikausi on kaksi ja puoli vuotta, mikä vastaa puolta vaalikautta. Sama henkilö voidaan nimittää uudeksi toimikaudeksi.

  • Työjärjestyksen artikla 13, 14, 18
Puhemiehen tehtävät

Puhemies ohjaa kaikkia parlamentin toimintoja, johtaa puhetta täysistunnoissa ja vahvistaa talousarvion. Hän edustaa parlamenttia kansainvälisissä yhteyksissä ja suhteissa muihin unionin toimielimiin.

 
 
 
Tools
 
 
Euroopan parlamentin puhemies