EP & The Lisbon Treaty

 

Lissabonin sopimus antaa Euroopan parlamentille uutta lainsäädäntövaltaa: se päättää nyt valtaosasta EU:n lakeja. Yli 40 uutta alaa tulee Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston yhteispäätösmenettelyn piiriin. Näitä ovat maatalous, energiapolitiikka, maahanmuutto ja EU:n rahastot. Parlamentilla on nyt myös viimeinen sana EU:n budjetista. Lisää valtaa tuo lisää vastuuta. Parlamentti, ainoa suorilla vaaleilla valittu Euroopan unionin toimielin saa myös uusia keinoja pitää EU:ta tilivelvollisena sen kansalaisille.

 
 
Euroopan parlamentin puhemies Jerzy Buzekin lausunto Lissabonin sopimuksen voimaantulosta

Joulukuun 1. päivä 2009 jää Euroopan unionin historiaan. Se on päivä, jona Lissabonin sopimus tulee voimaan ja vie päätökseen miltei vuosikymmenen kestäneet sisäiset keskustelut. Sopimus lisää demokratiaa Euroopan unionissa. Sopimus antaa merkittävän piristysruiskeen Euroopan parlamentin valtaoikeuksille. Lisääntyvät lainsäädäntövaltuudet lähes kaksinkertaistavat Euroopan parlamentin vallan.

 
 
Uusi EP: lisää valtaa, lisää vastuuta

Lissabonin sopimus antaa Euroopan parlamentille lisää valtaa muovata Eurooppaa, enemmän kuin koskaan aiemmin. Lisää valtaa merkitsee myös lisää vastuuta suhteessa kansalaisiin, kansallisiin parlamentteihin ja Euroopan unioniin.

Jokainen uusi EU-sopimus on lisännyt Euroopan parlamentin lainsäädäntövaltaa. Lissabonin sopimus asettaa parlamentin tasavertaiseen asemaan ministerineuvoston kanssa päätettäessä valtaosasta EU:n lakeja.

Lisää valtaa

Lissabonin sopimus tekee Euroopan parlamentista vahvemman lainsäätäjän tuomalla yli 40 uutta alaa "yhteispäätösmenettelyn" piiriin, jossa parlamentilla on yhtäläiset oikeudet neuvoston kanssa. Näitä aloja ovat muun muassa maatalous, energiaturvallisuus, maahanmuutto, oikeus- ja sisäasiat, terveys ja rakennerahastot.

Parlamentti saa suuremman roolin budjetin laatimisessa, koska vanha jaottelu "pakollisiin" ja "ei-pakollisiin" menoihin poistuu. Parlamentti päättää nyt EU:n koko talousarviosta yhdessä neuvoston kanssa.

Meppien hyväksyntä vaaditaan jatkossa myös koko joukolle kansainvälisiä sopimuksia, joita unioni neuvottelee esimerkiksi kansainvälisen kaupan alalla.

Lisää vastuuta

Lisää valtaa merkitsee lisää vastuuta. Kasvavan lainsäädäntövallan myötä parlamentin päätökset vaikuttavat, enemmän kuin koskaan, suoraan Euroopan kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Parlamentti kunnioittaa kaikessa toiminnassaan täysimääräisesti EU:n kansalaisten perusoikeuksia Lissabonin sopimukseen sisällytetyn perusoikeuskirjan mukaisesti.

Mepeillä on nyt uusi rooli myös suhteessa EU:n muihin toimielimiin. Euroopan parlamentin vaalien tulokset kytkeytyvät vastedes suoraan Euroopan komission puheenjohtajaehdokkaan valintaan. Koko komissio, mukaan lukien unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, tarvitsee parlamentin hyväksynnän astuakseen virkaansa.

Lisäksi, Lissabonin sopimus antaa parlamentille uuden oikeuden esittää muutoksia EU:n perussopimuksiin.

 
 
 
EP ja Lissabonin sopimus: 5 pointtia
 
1. Uusi EP: parempia vastauksia tämän päivän haasteisiin

Lissabonin sopimus parantaa EU:n ja sen parlamentin kykyä toimia. Sekä Euroopalla että muualla maailmalla on edessään uusia haasteita, kuten globalisaatio, väestörakenteen muutokset, ilmastonmuutos, energian toimitusvarmuus ja terrorismi, eikä mikään yksittäinen valtio ei voi tarttua niihin tehokkaasti yksin. Eurooppa voi vastata kansalaisten huolenaiheisiin vain työskentelemällä yhdessä, entistä tehokkaammin, vastuullisemmin, avoimemmin ja johdonmukaisemmin, ja puhumalla yhdellä äänellä. Uudistussopimus antaa sinun parlamentillesi paremmat valmiudet vastata tämän päivän ja huomisen haasteisiin – yhä kasvavassa EU:ssa. Lissabonin myötä sinun parlamentillasi on myös uusi oikeus ehdottaa muutoksia EU:n perussopimuksiin.

 
 
2. Uusi EP: lisää valtaa muovata Eurooppaa

Lissabonin sopimus antaa Euroopan parlamentille enemmän valtaa muovata Eurooppaa kuin koskaan aiemmin. Ulottamalla sen täyden lainsäädäntövallan yli 40 uudelle alalle, sopimus tekee parlamentista aidosti tasavertaisen lainsäätäjän jäsenmaiden hallituksia edustavan ministerineuvoston kanssa. Maatalous, energian toimitusvarmuus, laillinen maahanmuutto, oikeus- ja sisäasiat, kansanterveys ja rakennerahastot ovat vain muutamia alueita, joilla parlamentti saa täyden toimivallan. Sen päätöksillä on yhä suurempi vaikutus jokapäiväiseen elämääsi.

 
 
3. Uusi EP: tiukempi ote EU:n kukkaronnyöreistä

Parlamentti päättää tästedes EU:n koko talousarviosta yhdessä ministerineuvoston kanssa. Tähän asti sillä ei ollut viimeistä sanaa "pakollisista menoista" (noin 45 % EU:n talousarviosta), kuten maatalouteen tai kansainvälisiin sopimuksiin liittyvistä menoista. Tilanne muuttuu, kun parlamentti saa vastuun koko EU-budjetista, yhdessä jäsenmaiden hallitusten kanssa. Sinun parlamentillasi on nyt paitsi ratkaiseva sananvalta Euroopan unionin menojen painopisteiden suhteen, myös tiukempi ote sen kukkaronnyöreistä.

 
 
4. Uusi EP: suurempi sanansija siitä, kuka EU:ta johtaa

Lissabonin aikakaudella parlamentti ei vain päätä, mitä tehdään ja miten yhteiset rahat käytetään; sillä on myös enemmän sananvaltaa sen suhteen, ketkä miehet ja naiset johtavat EU:ta. Parlamentti valitsee Euroopan komission puheenjohtajan EU:n valtion- ja hallitusten päämiesten esivalinnan pohjalta, minkä taas tulee ottaa huomioon Euroopan parlamentin vaalien tulokset – ja sinun valintasi. Parlamentin hyväksyntä tarvitaan myös EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan nimittämiselle. Tämä EU:n uusi ääni maailmalla ja sen ulkopolitiikan johtaja toimii nyt myös komission varapuheenjohtajana.

 
 
5. Uusi EP: kuuluvampi ääni Euroopan kansalaisille

Uusi valta merkitsee lisää vastuuta. Euroopan parlamentti, ainoa suorilla vaaleilla valittu EU:n toimielin, saa uusia työkaluja antaa kuuluvampi ääni niille 500 miljoonalle kansalaiselle, joita se edustaa, ja pitää EU:ta tilivelvollisena heille. Parlamentin tulee varmistaa, että EU:n kansalaisten uusi kansalais-, poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien luettelo – Lissabonin sopimukseen sisällytetty perusoikeuskirja – pannaan tehokkaasti täytäntöön. Kuten myös kansalaisten uusi aloiteoikeus, jonka avulla eurooppalaiset voivat pyytää uusia lakiehdotuksia, mikäli niiden tukena on miljoonaa allekirjoitusta. EP toimii lisäksi takuumiehenä kansallisten parlamenttien oikeudelle vastustaa Euroopan tason lainsäädäntöehdotuksia, jos ne katsovat että kyseessä on asia, joka on paremmin hoidettavissa kansallisella tasolla.