Julkaisut

 

Euroopan parlamentin arkistojen organisoinnin, luokittelun ja kuvaamisen lisäksi historiallisten arkistojen yksikkö laatii tutkimuksia ja julkaisee esitteitä, joissa käsitellään tarkemmin Euroopan unionin historian eri näkökohtia.

 
 
Tutkimukset ja esitteet

Historiallisten arkistojen yksikkö laatii tutkimuksia, joita on julkaistu puolivuosittain vuodesta 2007. Tutkimuksissa käsitellään Euroopan parlamentin historiaa. Tutkimuksia voi pyytää historiallisista arkistoista paperiversiona eri kielillä (kieliversioiden saatavuuden mukaan).

Euroopan parlamentin Saharov-palkinto: 25 vuotta mielipiteenvapauden puolesta (n° 11 – 2013)

Euroopan parlamentti juhli marraskuussa 2013 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon perustamisen 25. vuosipäivää. Merkkipäivän kunniaksi ilmestyi Euroopan parlamentin arkisto- ja asiakirjakeskuksen yksikön (Cardoc) julkaisu ”25 Years of the Sakharov Prize - The European Parliament upholding freedom of thought”. Tässä Cardocin julkaisusarjaan kuuluvassa numerossa kerrotaan Saharov-palkinnon taustoista, ehdokkaista ja palkinnonsaajista palkinnon perustamisesta nykypäivään.

Tasa-arvo: naisten oikeuksien valiokunnat 1979–1999 (n° 10 – 2013)

Tässä numerossa luodaan katsaus naisten oikeuksien valiokunnan työhön ensimmäisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Valiokunnalla on ollut merkittävä asema unionin tasa-arvolainsäädännön laatimisessa ja täytäntöönpanemisessa.

Oikeuksien Eurooppa: Euroopan unionin perusoikeuskirjan historia (n° 9 – 2012)

Tutkimuksessa luodaan katsaus perusoikeuskirjan historian tärkeimpiin virstanpylväisiin ja esitellään perusoikeuskirjan keskeinen rooli unionin kansalaisten perusoikeuksien ja -vapauksien suojelemisessa.

Pitkä tie kohti euroa (n° 8 – 2012)

Julkaisusarjan kahdeksannessa numerossa Euroopan parlamentti juhlistaa euron kymmenvuotista taivalta (2011). Siinä luodaan katsaus yhteisvaluutan perustamiseen johtaneisiin kehityskulkuihin. Se antaa mahdollisuuden ymmärtää paremmin yhteiseen rahaan johtanutta pitkää prosessia, ja se voi myös antaa eväitä yhteisvaluutta euron nykytilanteen tarkasteluun.

Parlamentin kehitysyhteistyöelinten (AKT) yksityiskohtainen digitaalinen hakemisto – Yleissopimusta edeltävä aika Lomé I -sopimukseen saakka (1958–1980) (erikoisnumero – 2011)

Tämä erikoisnumero tarjoaa tutkimustarkoituksiin jäsennellyn analyysin ja kuvauksen parlamentin elinten varoista, jotka on tarkoitettu AKT-maita koskevaan kehitysyhteistyöhön. Julkaisussa tarkastellaan historiallisesti ja arkistojen pohjalta yhteisön valitsemien edustajien ja heidän Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden kollegojensa välisen yhteistyön alkuaikoja.

Kehitysyhteistyövaliokunnat (n° 7 – 2010)

Julkaisussa kerrotaan Euroopan parlamentin kehitysyhteistyöpolitiikasta sekä tämän kumppanuuden ja yhteistoiminnan eri muodoista. Lähtökohtana on asiasta vastanneiden parlamentin valiokuntien työ vuosina 1958–1999.

Schumanin julistuksesta EHTY:n syntyyn: Jean Monnet'n rooli (n° 6 – 2010)

Tämä Ranskan ulkoministeriön kellosalissa annetun julistuksen 60-vuotispäivän johdosta laadittu tutkimus on samalla myös kunnianosoitus sen alkuunpanijalle ja EHTY:n ensimmäiselle puheenjohtajalle Jean Monnet'lle.SC.

Euroopan parlamentti ja Saksan yhdistyminen (n° 5 – 2009)

Teoksessa kuvataan tapahtumia, jotka johtivat Berliinin muurin murtumisen jälkeen Saksan yhdistymiseen, sekä Euroopan parlamentin asiasta tekemiä poliittisia aloitteita.

Kansalaiset vetoavat Euroopan parlamenttiin (n° 4 – 2009)

Tutkimuksessa kuvataan parlamentin toiminnanalaa, jota voidaan pitää toissijaisena mutta joka on merkityksellinen, koska se tuo parlamentin tietoon konkreettiset ongelmat, joita kansalaiset kohtaavat ollessaan tekemisissä julkishallinnon kanssa yhteisön toimialaan kuuluvissa asioissa.

Kohti Euroopan parlamentin välittömiä vaaleja (erikoisnumero – 2009)

Tutkimuksessa kuvaillaan Euroopan parlamentin ja sitä ennen EHTY:n yhteisen edustajakokouksen tekemiä aloitteita, joiden tavoitteena oli parlamentin jäsenten valitseminen välittömillä vaaleilla. Näiden pyrkimysten tuloksena hyväksyttiin loppujen lopuksi neuvoston säädös, joka perustui olennaisilta osin Euroopan parlamentin ehdottamaan tekstiin.

Yhteisen edustajakokouksen valiokunnat (n° 3 – 2008)

Tutkimuksessa kuvaillaan EHTY:n yhteisen edustajakokouksen (1952–1958) valiokuntien työtä. Jokaisen valiokunnan yhteyteen on liitetty kolme taulukkoa: valiokuntien kokoonpano (muutoksineen), luettelo pöytäkirjoista ja luettelo mietinnöistä.

Euroopan parlamentti 50 vuotta sitten (n° 2 – 2008)

Euroopan parlamentti juhli vuonna 2008 perustamisensa 50. vuosipäivää. Tapahtumaa juhlistettiin monin tavoin, muun muassa julkaisemalla teos "Euroopan parlamentti 50 vuotta sitten". Siinä kuvataan Rooman sopimuksilla perustetun parlamentaarisen edustajakokouksen rakennetta ja alkuaikojen toimintaa.

Euroopan parlamentti ja Eurooppa-valmistelukunnan työ (n° 1 – 2007)

Tutkimuksessa esitellään Eurooppa-valmistelukunnan työtä, joka huipentui hallitustenväliseen konferenssiin. Siihen sisältyy Euroopan parlamentin pääsihteerin esipuhe sekä luettelo parlamentin valtuuskunnan jäsenistä kuvineen; lisäksi siihen on koottu lainauksia jäseniltä.

Kohti yhteistä parlamenttia (erikoisnumero – 2007)

Tutkimuksessa kuvaillaan EHTY:n yhteisen edustajakokouksen kannanottoja Rooman sopimusten (ETY:n ja Euratomin perustamissopimus) allekirjoittamiseen johtaneissa neuvotteluissa. Siihen sisältyy Euroopan parlamentin puhemiehen ja pääsihteerin esipuhe. Tutkimuksen liitteenä on useita ennen julkaisemattomia asiakirjoja.

 
 
 
 
Tools
 
 
Yhteystiedot
 
 • Historialliset arkistot
 • Bâtiment Robert Schuman
  Place de l'Europe
  L-2929 Luxembourg

 • 00352 4300 27561
  00352 4300 24639
  00352 4300 23036


 • Maanantai–torstai: klo 9.30–17.30
 • Perjantai: klo 9.30–12.30