Menneitä tapahtumia

 

Vuonna 1952 perustettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) yhteinen edustajakokous, joka nimettiin uudelleen vuonna 1958 Euroopan parlamentaariseksi edustajakokoukseksi. Vuonna 1962 siitä tuli Euroopan parlamentti. Ensimmäiset suorat vaalit pidettiin vuonna 1979. Nykyiset vuoden 2009 vaaleissa valitut Euroopan parlamentin jäsenet ovat toimessaan vuoteen 2014 asti.

Tietoisku: 40 vuotta EU:n laajenemista  

Parlamentin kehitys liittyy läheisesti sarjaan perussopimuksia, joista viimeisin on Lissabonin sopimus. Perussopimuksissa määritellään unionin säännöt ja toiminta-ala. Niiden myötä EHTY on kehittynyt nykyiseksi Euroopan unioniksi.

Euroopan parlamenttia, sen toimivaltaa ja kokoonpanoa ovat vuosien mittaan muokanneet sellaiset virstanpylväät kuin euron käyttöönotto ja unionin laajentuminen.

Euroopan parlamentti on ollut läheisesti todistamassa EU:n historiaa ja on sen keskeinen toimija. Parlamentissa sijaitsevat historialliset keskusarkistot, joissa on ainutlaatuisia tietoja yhteisestä historiasta, muun muassa edustajakokouksen ensimmäiset keskustelut ja Euroopan parlamentin entisten puhemiesten arkistot.