Puhemiehistö päättää pääsihteeristön hallintokaaviosta ja vahvistaa virkamiesten ja muun henkilöstön hallinnollista asemaa koskevat sisäiset säännöt. Pääsihteeristössä työskentelevät henkilöt ovat pääasiassa kilpailujen kautta kaikista Euroopan unionin maista rekrytoituja virkamiehiä. He ovat Euroopan parlamentin palveluksessa.

Pääsihteeristön tehtävänä on koordinoida lainsäädäntötyötä ja huolehtia täysistuntojen ja muiden kokousten järjestämisestä. Se tarjoaa myös teknistä ja asiantuntija-apua parlamentin elimille ja sen jäsenille tukeakseen heitä heidän edustajantoimensa hoitamisessa. Euroopan parlamentin on myös varmistettava, että monikielisyys toteutuu kaikissa täysistunnoissa ja muissa kokouksissa.

 
 
Euroopan parlamentin osoitteet ja puhelinnumerot
 
 • Bruxelles - Brussels
 • rue Wiertz
  Wiertzstraat
  B-1047 Brussel
  Building: PHS 11B11
 • Päävaihde
  Phone: + 32 / (0) 2 28 4 21 11
 
 • Luxembourg
 • Plateau du Kirchberg
  B.P. 1601
  L-2929 Luxembourg
  Building: KAD 07A001
 • Päävaihde
  Phone: + 352 / 4300 1
 
 • Strasbourg
 • 1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg cedex
  Building: LOW 14055
 • Päävaihde
  Phone: + 33 / (0) 3 88 17 40 01
 
 
 
Tools