Pääsihteeri

 

Pääsihteeri on Euroopan parlamentin korkein virkamies ja hän johtaa pääsihteeristöä, jonka kokoonpanon ja organisaation puhemiehistö määrää. Pääsihteerillä on hallinnollinen vastuu Euroopan parlamentista. Puhemiehistö nimittää pääsihteerin työjärjestyksen 207 artiklan mukaisesti.

Hänen pääasialliset tehtävänsä ovat
 • tukea Euroopan parlamentin puhemiestä, puhemiehistöä, poliittisia elimiä ja jäseniä
 • varmistaa parlamentin moitteeton työskentely puhemiehen ja puhemiehistön alaisuudessa
 • tarkistaa ja allekirjoittaa kaikki Euroopan parlamentin ja neuvoston yhdessä hyväksymät tekstit
 • valmistella raportti, jonka perusteella puhemiehistö laatii ennakkoarvioesityksen tuloista ja menoista
 
 
Klaus WELLE
Pääsihteeri
 
Ota yhteyttä pääsihteeriin
 
 • Bruxelles - Brussels
 • Building: PHS 11B11
 • Phone: + 32 / (0) 2 28 4 62 42
 • Fax: + 32 / (0) 2 23 1 12 32
 
 • Luxembourg
 • Building: KAD 06G012
 • Phone: + 352 / 4300 22 441
 • Fax: + 352 / 43 40 72
 
 • Strasbourg
 • Building: LOW 14055
 • Phone: + 33 / (0) 3 88 17 48 31
 • Fax: + 33 / (0) 3 88 17 96 91
 
 
 
Tools
 
 
Euroopan parlamentin
osoitteet ja puhelinnumerot
 
 • Bruxelles - Brussels
 • rue Wiertz
  Wiertzstraat
  B-1047 Brussel
 • Päävaihde
  Phone: + 32 / (0) 2 28 4 21 11
 
 • Luxembourg
 • Plateau du Kirchberg
  B.P. 1601
  L-2929 Luxembourg
 • Päävaihde
  Phone: + 352 / 4300 1
 
 • Strasbourg
 • 1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg cedex
 • Päävaihde
  Phone: + 33 / (0) 3 88 17 40 01