Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)


Pääsihteeristö

 
 

Puhemiehistö päättää pääsihteeristön hallintokaaviosta ja vahvistaa virkamiesten ja muun henkilöstön hallinnollista asemaa koskevat sisäiset säännöt. Pääsihteeristössä työskentelevät henkilöt ovat pääasiassa kilpailujen kautta kaikista Euroopan unionin maista rekrytoituja virkamiehiä. He ovat Euroopan parlamentin palveluksessa.

Pääsihteeristön tehtävänä on koordinoida lainsäädäntötyötä ja huolehtia täysistuntojen ja muiden kokousten järjestämisestä. Se tarjoaa myös teknistä ja asiantuntija-apua parlamentin elimille ja sen jäsenille tukeakseen heitä heidän edustajantoimensa hoitamisessa. Euroopan parlamentin on myös varmistettava, että monikielisyys toteutuu kaikissa täysistunnoissa ja muissa kokouksissa.

 
 
 
Bryssel
 
Rue Wiertz / Wiertzstraat
B-1047 Bruxelles / Brussel
Building: PHS 11B11
Päävaihde
  • + 32 / (0) 2 28 4 21 11
 
 
Luxemburg
 
Plateau du Kirchberg
B.P. 1601
L-2929 Luxembourg
Building: KAD 07A023
Päävaihde
  • + 352 / 4300 23
 
 
Strasbourg
 
1, Avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg cedex
Building: LOW 14077
Päävaihde
  • + 33 / (0) 3 88 17 40 23