Yleistä

Faktatietoja-julkaisun tarkoituksena on antaa yleiskuva Euroopan yhdentymisestä ja Euroopan parlamentin roolista tässä kehityksessä.

 

Faktatietoja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1979 pidettyjen Euroopan parlamentin ensimmäisten suorien vaalien yhteydessä. Julkaisua on tarkistettu ja muokattu säännöllisesti. Sen tavoitteena on antaa tiivis yleiskuva Euroopan unionin toimielimistä ja politiikoista ja Euroopan parlamentin roolista politiikkojen kehityksessä erityisesti niille, jotka eivät ole aiemmin perehtyneet asiaan. Julkaisussa on ryhmitelty kuuteen eri aihealueeseen : EU:n toiminta, Kansalaisten Eurooppa, Sisämarkkinat, Talous- ja rahaliitto, Alakohtaiset politiikat, EU:n ulkosuhteet.

Koska Faktatiedoissa käsitellään asioita lyhyesti mutta perusteellisesti ja yksityiskohtaisesti, julkaisu voi olla hyödyllinen myös esimerkiksi virkamiehille ja opiskelijoille, jotka tarvitsevat tietoa Euroopan unionista.

Tarkempia tietoja kaipaaville on tarjolla viittauksia erityisjulkaisuihin, kuten Euroopan parlamentin politiikkayksikköjen tekemiin tutkimuksiin, jotka ovat saatavilla Tutkimukset-sivustolla.

Oheista Faktatietojen sähköistä versiota tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti kautta vuoden aina Euroopan parlamentin tehdessä tärkeitä päätöksiä lainsäädännöstä ja politiikasta.

Julkaisu on saatavilla 23 kielellä.

Toimitustyön ja viestinnän koordinointiyksikkö
Sähköposti: editorial-secretariat@europarl.europa.eu