Yleistä

Faktatietoja-julkaisun tarkoituksena on antaa yleiskuva Euroopan yhdentymisestä ja Euroopan parlamentin roolista tässä kehityksessä.

 

Faktatietoja on laadittu vuonna 1979 pidetyistä parlamentin ensimmäisistä suorista vaaleista lähtien. Julkaisussa pyritään antamaan tiiviissä muodossa tarkkaa tietoa Euroopan unionin toimielimistä ja politiikoista ja Euroopan parlamentin roolista politiikkojen kehityksessä. Se on suunnattu erityisesti niille, jotka eivät ole EU-asioiden asiantuntijoita.

Faktatiedot jakautuvat kuuteen aihealueeseen:

  • EU:n toiminta – EU:n historiallinen kehitys, oikeusjärjestelmä, toimielimet ja muut elimet, päätöksenteko ja rahoitus
  • Kansalaisten Eurooppa – yksilön oikeudet ja kollektiiviset oikeudet
  • Sisämarkkinat – sisämarkkinoiden peruspiirteet ja toteuttaminen
  • Talous- ja rahaliitto – EMU:n toimintakehys sekä talouspolitiikan yhteensovittaminen ja valvonta
  • Alakohtaiset politiikat – EU:n sisäpoliittiset toimintalinjat
  • EU:n ulkosuhteet – ulkopolitiikka, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, kauppa, kehitys, ihmisoikeudet ja demokratia, laajentuminen ja ulkosuhteet

Pääset tutustumaan Faktatietoihin näpäyttämällä haluamasi aihealueen otsikkoa yllä olevassa valikossa. Kun olet avannut yhden luvun, voit siirtyä muihin saman aihealueen lukuihin oikeassa laidassa olevan valikon kautta. Luvut voi myös ladata PDF-muodossa.

Faktatietojen sähköistä versiota tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti kautta vuoden aina Euroopan parlamentin tehdessä tärkeitä päätöksiä lainsäädännöstä ja politiikasta.

Julkaisun ovat laatineet politiikkayksiköt yhteistyössä talouden hallinnan tukiyksikön kanssa. Se on saavavilla 23 kielellä.

Lisätietoja saa toimitustyön ja viestinnän koordinointiyksiköstä. (sähköposti: editorial-secretariat@europarl.europa.eu)