Izravan pristup glavnom izborniku (Pritisni „Enter”)
Pristup sadržaju stranice (pritisnite tipku „Enter”)
Izravan pristup ostalim internetskim stranicama (Pritisni „Enter”)

Dobro došli u Europski parlament

 
 
Ovlasti i postupci
Parlament djeluje kao suzakonodavac, dijeleći s Vijećem ovlast usvajanja i izmjenjivanja zakonodavnih prijedloga te odlučivanja o proračunu EU-a. On također nadzire rad Komisije i drugih tijela EU-a te surađuje s nacionalnim parlamentima država EU-a, od kojih dobiva njihova mišljenja. Ovdje možete pogledati kako funkcioniraju ti postupci.
 
 
 
Organizacija i rad
Saznajte više o tome kako međunarodna, višejezična, politička institucija poput Europskog parlamenta funkcionira u svakodnevnom radu. Saznajte više o postupcima, mjestima rada, ljudima koji osiguravaju potporu za zastupnike te o proračunu EP-a.
 
 
 
Ljudska prava i demokracija
Parlament vidi svoju ulogu ne samo u promicanju demokratskog donošenja odluka, nego i u podupiranju borbe za demokraciju, slobode govora i poštenih izbora u cijelom svijetu. Saznajte više o tome kako se Parlament zalaže za ljudska prava u svijetu.
 
 
 
U prošlosti
Parlament je postepeno dobivao sve veće ovlasti izmjenama europskih ugovora, kojima mu se kao jedinom izravno izabranom tijelu EU-a davao sve veći utjecaj. Pogledajte kako je Parlament postepeno ostvarivao ključnu ulogu u procesu donošenja odluka u EU-u.
 
 
 
O Europskom parlamentu

Europski parlament važan je forum za političke rasprave i donošenje odluka na razini EU-a. Zastupnike u Europskom parlamentu izravno biraju glasači u svim državama članicama. Zastupnici zastupaju interese glasača pri izradi zakona EU-a te osiguravaju da ostale institucije EU-a rade na demokratski način.

Tijekom godina i različitim promjenama u europskim ugovorima Parlament je stekao znatne zakonodavne i proračunske ovlasti koje mu omogućuju da, zajedno s predstavnicima vlada država članica u Vijeću, usmjeruje europski projekt. Pri tome je Parlament nastojao da promiče demokraciju i ljudska prava – ne samo u Europi, već i širom svijeta.

Saznajte više o tome što Parlament radi, kako to radi i kako se razvio u instituciju kakva je danas.

 
 
 
Vama na usluzi
 

Saznajte više o Parlamentu i recite nam što mislite: postavite pitanje, pošaljite predstavku, pronađite dokumente, prijavite se za stažiranje ili kontaktirajte Parlament u zemlji u kojoj se nalazite.

 
 
 
Poslovnik

U članku 232. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) stoji da Europski parlament donosi svoj poslovnik. On sadrži pravila o unutarnjem ustroju i djelovanju Parlamenta.