Organizacija i rad

 

Europski parlament jedino je neposredno izabrano tijelo EU-a i jedna od najvećih demokratskih institucija te vrste u svijetu. Ukupno 751 zastupnika u Parlamentu zastupaju 500 milijuna građana EU-a. Biraju ih birači iz 28 država članica jednom svakih pet godina.

Želite li znatikako je organiziran Parlament? Nakon što su izabrani, zastupnici se organiziraju po političkoj liniji. Formiraju klubove zastupnika da bi bolje zastupali svoja stajališta. Trenutno postoji sedam klubova zastupnika.

Rad Parlamenta uglavnom se odvija u sklopu specijaliziranih odbora koji pripremaju izvješća o kojima se potom glasuje na plenarnoj sjednici.

Poslovnik Parlamenta osigurava detaljan okvir za rad Parlamenta. S obzirom na to da zastupa sve europske građane, višejezičnost u Parlamentu postala je jedno od njegovih najvažnijih obilježja. Dokumenti Parlamenta objavljuju se na svim službenim jezicima EU-a i svaki zastupnik ima pravo govoriti na onom službenom jeziku na kojem želi.

 
EuroparlTV predstavlja vam cijeli spektar aktivnosti Europskoga parlamenta u svim sjedištima u Bruxellesu, Strasbourgu i Luxembourgu.
 
 
 
Poslovnik
 

Članak 232 Ugovora o funkcioniranju Europske unije (prijašnji Ugovor o osnivanju Europske zajednice) kaže da Europski parlament usvaja Poslovnik. Radi se o organizacijskim i operativnim pravilima Parlamenta.

 
 
Dokumenti Think Tank
 
 

Stranica Think Tank-a pruža pogled iza kulisa Europskog parlamenta. Ona građanima daje mogućnost uvida u mnoge dokumente kojima su se služili zastupnici Europskog parlamenta pri odlučivanju o europskom zakonodavstvu.

Poveznice prikupljene na toj stranici daju uvid u interni rad jedine izravno birane institucije EU-a.