Stažiranje u Europskom parlamentu

 

Parlament nudi nekoliko opcija stažiranja u Glavnom tajništvu kao mogućnost stručnog usavršavanja i proširenja znanja o ulozi Europskog parlamenta i njegovim aktivnostima.

 
 
 
Staž za osobe sa sveučilišnom diplomom – Opći smjer ili novinarski smjer (Schumanove stipendije)

Svrha staža je omogućiti osobama sa sveučilišnom diplomom da prošire znanja stečena na studiju te da se upoznaju s aktivnostima Europske unije, naročito Europskog parlamenta.

Stažiranja obuhvaćaju:

 • stipendije zaklade Robert Schuman, opći smjer
 • stipendije zaklade Robert Schuman, novinarski smjer.

Kandidati za staž sa sveučilišnom diplomom moraju ispunjavati sljedeće uvjete.

 • biti državljani neke od država članica Europske unije ili država kandidatkinja za pristupanje Europskoj uniji prema članku 5. stavku 2. unutarnjeg pravilnika;
 • imati navršenih 18 godina na dan početka staža;
 • odlično poznavati jedan od službenih jezika Europske unije;
 • ne smiju imati odrađeni staž ili rad uz naknadu u trajanju od više od četiri uzastopna tjedna na teret proračuna Europske unije.

Kandidati za stipendije zaklade Robert Schuman, novinarski smjer, moraju dokazati profesionalno iskustvo na temelju objavljenih radova ili članstva u udruženju novinara u državi članici Europske unije ili stečene kvalifikacije u novinarstvu koje su priznate u državama članicama Europske unije ili u zemljama podnositeljicama zahtjeva za članstvo.

Plaćeno stažiranje dodjeljuje se na razdoblje od pet mjeseci, koje nije moguće produžiti.

Datumi početka stažiranja i rokovi za primitak prijava
Razdoblje za prijavu Početak stažiranja
15. kolovoza – 15. listopada (do ponoći) 1. ožujka – 31. srpnja
15. ožujka – 15 svibnja (do ponoći) 1 listopada – 28/29 veljače

Za prijaviti se na staž potrebno je ispunjavati navedene uvjete i popuniti elektronički prijavni obrazac.

Savjetujemo vam da s podnošenjem prijave ne čekate do posljednjeg dana kako ne bi došlo do preopterećenosti sustava uslijed velikog broja prijava.

Kod prijavljivanja elektroničkim putem imate na raspolaganju najviše 30 minuta za popunjavanje svake stranice prijavnog obrasca. Napominjemo da će podaci koje unesete biti izgubljeni ako prilikom popunjavanja prijavni obrazac bude 30 minuta neaktivan. Stoga vam savjetujemo da prije popunjavanja prijavnog obrasca pažljivo pročitate Unutarnji pravilnik o stažiranju i studijskim posjetima u Glavnom tajništvu Europskog parlamenta i Česta pitanja.

Kako biste se prijavili u glavne uprave koje najbolje odgovaraju vašem profilu, savjetujemo vam da pročitate njihov opis pritiskom na tipku za informacije i na zadnjoj stranici prijavnice ili da posjetite internetsku stranicu Glavnog tajništva Europskog parlamenta.

Prijavni obrazac nije moguće naknadno mijenjati, on se popunjava i šalje u jednom koraku. Nakon što popunite obrazac, prije slanja provjerite jesu li podaci točni i potpuni.

Prijavni obrazac nije moguće naknadno mijenjati, on se popunjava i šalje u jednom koraku. Nakon što popunite obrazac, prije slanja provjerite jesu li podaci točni i potpuni.

NB: Sve nepotpune prijave bit će automatski odbijene.

Nakon što potvrdite/pošaljete svoju elektroničku prijavu, automatski ćete primiti poruku o potvrdi na svoju adresu elektroničke pošte. Poruka sadrži broj potvrde koji trebate navesti u svim budućim dopisima u vezi sa stažiranjem i poveznicu na pregled vaše prijave u pdf formatu koju ćete trebati dostaviti u tiskanom obliku ako vam ponudimo stažiranje

Za dodatne informacije pogledajte:
 
 
Stažiranje u svrhu stručnog osposobljavanja

Europski parlament nudi mogućnost stažiranja kandidatima koji su (prije krajnjeg roka za prijavu) stekli diplomu o završenom srednjoškolskom obrazovanju koja odgovara razini potrebnoj za upis na sveučilište ili kandidatima koji su upisani na sveučilišni ili stručni studij. Staž je prije svega namijenjen mladima koji su u okviru svog programa obrazovanja dužni odraditi staž pod uvjetom da na prvi dan stažiranja imaju navršenih 18 godina.

Staž za osposobljavanje traje od jednog do četiri mjeseca uz mogućnost odstupanja.

(1) Neobvezno stažiranje

Datumi početka stažiranja i rokovi za primitak prijava za neobvezno stažiranje:
Razdoblje za prijavu Početak stažiranja (najviše 4 mjeseca)
1. kolovoza – 1. listopada 1. siječnja
1. prosinca – 1. veljače 1. svibnja
1. travnja – 1. lipnja 1. rujna

(2) Obvezno stažiranje

Europski parlament može primiti kandidate koji ispunjavaju opće uvjete prijema, ukoliko je staž obavezan u okviru:

 • studija na sveučilištu ili ekvivalentnoj ustanovi,
 • naprednog stručnog usavršavanja koje organizira neprofitna organizacija (naročito instituti ili javna tijela),
 • kriterija za rad u struci,

uz obrazloženje tijela/institucija koje izdaju odobrenje za bavljenje strukom.

Datumi početka stažiranja i rokovi za primitak prijava za obvezno stažiranje:
Krajnji rok za prijavu Početak staža
1. listopada između 1. siječnja i 30. travnja
1. veljače između 1. svibnja i 31. kolovoza
1. lipnja između 1. rujna i 31. prosinca

Da biste se prijavili za stažiranje, morate ispuniti opće uvjete prijema i ispuniti elektronički prijavni obrazac.

Savjetujemo vam da s podnošenjem prijave ne čekate do posljednjeg dana kako ne bi došlo do preopterećenosti sustava uslijed velikog broja prijava.

Napominjemo da će podaci koje unesete biti izgubljeni ako prilikom ispunjavanja prijavni obrazac bude 30 minuta neaktivan. Stoga vam savjetujemo da prije popunjavanja prijavnog obrasca pažljivo pročitate Unutarnji pravilnik o stažiranju i studijskim posjetima u Glavnom tajništvu Europskog parlamenta i Česta pitanja.

Kako biste se prijavili u glavne uprave koje najbolje odgovaraju vašem profilu, savjetujemo vam da pročitate njihov opis pritiskom tipke za informacije  na zadnjoj stranici prijavnice ili da posjetite internetsku stranicu Glavnog tajništva Europskog parlamenta.

Prijavni obrazac nije moguće naknadno mijenjati. On se popunjava i šalje u jednom koraku. Nakon što popunite obrazac, provjerite jesu li svi podaci točni prije nego kliknete "pošalji".

br. B.: Nepotpune prijave bit će automatski odbijene.

Nakon što potvrdite/pošaljete svoju elektroničku prijavu, primit ćete automatsku poruku o potvrdi na svoju adresu elektroničke pošte. Poruka sadrži broj potvrde koju trebate navesti u svim budućim dopisima u vezi sa stažiranjem i poveznicu na pregled vaše prijave u pdf formatu koju ćete trebati dostaviti u tiskanom obliku ako vam ponudimo stažiranje.

Za dodatne informacije pogledajte :
 
 
 
Staž za prevoditeljsko osposobljavanje

Europski parlament nudi mogućnost odrađivanja praktičnog staža kandidatima koji su prije krajnjeg roka za prijavu stekli diplomu o završenom srednjoškolskom obrazovanju koja odgovara razini potrebnoj za upis na sveučilište ili kandidatima koji su upisani na sveučilišni ili stručni studij. Staž je prije svega namijenjen kandidatima koji su u okviru svog programa obrazovanja dužni odraditi staž pod uvjetom da na prvi dan staža imaju navršenih 18 godina.

Kandidati za staž za osposobljavanje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • moraju biti državljani države članice Europske unije ili države kandidatkinje,
 • na prvi dan staža moraju imati navršenih 18 godina ili više,
 • moraju savršeno vladati jednim službenim jezikom Europske unije ili službenim jezikom države kandidatkinje za pristupanje Europskoj uniji te odlično poznavati još dva službena jezika Europske unije.
 • ne smiju imati odrađeni staž ili rad uz naknadu u trajanju od više od četiri uzastopna tjedna na teret proračuna Europske unije,

Staž za prevoditeljsko osposobljavanje traje tri mjeseca te se iznimno može produžiti za najviše tri mjeseca.

Razdoblja trajanja staža za osposobljavanje i odgovarajući rokovi za prijavu:
Početak staža za osposobljavanje Rok za prijavu
1. siječnja 15. lipnja – 15. kolovoza (u ponoć)
1. travnja 15. rujna – 15. studenoga (u ponoć)
1. srpnja 15. prosinca – 15. veljače (u ponoć)
1. studenog 15. ožujka – 15. svibnja (u ponoć)

Savjetujemo vam da se prijavite prije posljednjeg dana za prijavu, budući da velik broj prijava može preopteretiti sustav.

Staž za osposobljavanje odrađuje se u Luxembourgu.

Stažisti na stažu za osposobljavanje primaju mjesečnu naknadu. Informacije radi, 2014. naknada iznosi 300 EUR mjesečno.

Ako ste zainteresirani za staž za prevoditeljsko osposobljavanje, molimo pročitajte Unutarnji pravilnik o prevoditeljskom stažiranju.

Molimo, obratite pozornost na uvjete prijema. Odabrani kandidati moraju dostaviti sljedeće popratne dokumente:

 • propisno ispunjen i potpisan prijavni obrazac,
 • propisno ispunjen i potpisan prijavni obrazac,
 • preslike diploma i svjedodžbi,
 • te presliku ocjena sa sveučilišnog studija, ako ih imate.

U ovoj fazi nije potrebno slati popratne dokumente. Bit će ih potrebno poslati tek ako prođete predselekcijsku fazu.

Ako prođete predselekcijsku fazu, vaša prijava smatrat će se važećom samo ako dostavite sve gore navedene dokumente.

Ako ispunjavate uvjete za prijavu, molimo ispunite elektronički prijavni obrazac.

Napominjemo da će podaci koje unesete biti izgubljeni ako prilikom ispunjavanja prijavni obrazac bude 30 minuta neaktivan. Stoga vam savjetujemo da prije ispunjavanja prijavnog obrasca pozorno pročitate Unutarnji pravilnik o prevoditeljskom stažiranju.

Jednom podnesena elektronička prijava više se ne može mijenjati, a ispunjavanje i podnošenje vrše se u jednom koraku. Primjerak prijavnog obrasca (vidi poveznicu niže) dostupan je kako bi vam pomogao da se prije podnošenja bolje pripremite za ispunjavanje svoje elektroničke prijave.

NB: Nakon što potvrdite svoju elektroničku prijavu, sačuvajte broj koji vam je dodijeljen.

 
 
Konferencijski prevoditelji

Uprava za usmeno prevođenje Europskog parlamenta ne provodi osnovno osposobljavanje za jezičare koji se žele specijalizirati na području konferencijskog prevođenja s obzirom na to da je to, na temelju načela supsidijarnosti, odgovornost nacionalnih tijela država članica.

Ako već imate stručne kvalifikacije na području konferencijskog prevođenja, a vaša je jezična kombinacija relevantna za instituciju, razmislite o prijavi na akreditacijski ispit ili otvoreni natječaj (vidi: Usmeno prevođenje za europske institucije).

Ostale mogućnosti

Ako vas zanima posao konferencijskog prevoditelja, a nemate potrebne kvalifikacije, određen broj sveučilišta u Europi nudi studijske programe za stjecanje stručnih kvalifikacija u pismenom i usmenom prevođenju. Popis sveučilišta koja nude redovne studijske programe možete pronaćiovdje.

Stoga, ako već imate sveučilišnu diplomu iz bilo kojeg predmeta, ali biste se htjeli obrazovati za konferencijskog prevoditelja, vjerojatno će vas zanimati da se ovaj program «European Masters» izvodi na određenom broju visokoškolskih ustanova.

 
 
 
 
Tools
 
 
Osobe za kontakt
 
 • Za daljnje informacije, molimo da se obratite uredu zaduženom za tip stažiranja koji vas zanima nakon što pročitate odgovarajuća pravila.

 
Za opći smjer/novinarski smjer, staž za osposobljavanje
 • European Parliament
 • Traineeships Office
  GEO 02A018
  L - 2929 LUXEMBOURG
 • +352 / 43 00 248 82
 
Za prevoditeljski smjer