Izravan pristup glavnom izborniku (Pritisni „Enter”)
Pristup sadržaju stranice (pritisnite tipku „Enter”)
Izravan pristup ostalim internetskim stranicama (Pritisni „Enter”)

Ljudska prava i demokracija

Europski parlament gorljivi je zaštitnik ljudskih prava. U infografici imate pregled onoga što Parlament radi u borbi za demokraciju, slobodu govora, poštene izbore i prava potlačenih.

Nagrada Saharov za slobodu mišljenja