Az Európai Parlament elnöke

 

Az elnököt két és fél évre, azaz egy parlamenti ciklus felére választják meg, tisztségében megújítható. Az elnök testesíti meg a Parlamentet a külvilággal és a többi európai uniós intézménnyel fenntartott kapcsolatokban.

 
 

Az elnök – 14 alelnöke segítségével – irányítja az Európai Parlament és szervei (az Elnökség, illetve az Elnökök Értekezlete) munkáját, valamint vezeti a plenáris ülésszakokon folytatott vitákat. Évente tizenkét plenáris üléshetet tartanak Strasbourgban, valamint hat plenáris ülésszakot Brüsszelben.

Az elnök ügyel az Európai Parlament Eljárási Szabályzatának tiszteletben tartására, és elnöki felhatalmazása révén biztosítja a Parlament és szervei valamennyi tevékenységének megfelelő lefolytatását.

Az elnök képviseli a Parlamentet a jogi ügyletekben és valamennyi külső kapcsolatban. Az elnök többek között nyilatkozik valamennyi fontos nemzetközi ügyről, és az Európai Unió megerősítését célzó ajánlásokat tesz.

Az elnök az Európai Tanács minden ülésének megnyitásakor kifejezésre juttatja az Európai Parlament álláspontját és fenntartásait az egyes témákkal és napirendi pontokkal kapcsolatban.

Az elnök aláírásával jogerőre emeli az Európai Unió költségvetését, annak az Európai Parlament által második olvasatban történt megszavazását követően.

Az Európai Parlament elnöke a Tanács elnökével közösen írja alá az együttdöntési eljárással hozott valamennyi jogalkotási aktust.

Az elnök és megválasztása

Az Európai Parlament elnökéül a titkos szavazással leadott szavazatok abszolút többségét megszerzett jelöltet választják meg. Ha a szavazás három fordulójában egy jelölt sem kapja meg a leadott szavazatok abszolút többségét, akkor a Parlament elnökét a negyedik szavazáson egyszerű többséggel választják meg.

Az elnök tisztsége két és fél évre, azaz fél parlamenti ciklusra szól, mandátuma megújítható.

  • Az Eljárási Szabályzat 13, 14, 18 cikke
Az elnök és feladatai

Az elnök irányítja a Parlament minden munkáját, ellátja a plenáris ülések elnökletét és elfogadja a költségvetést. Az elnök az Európai Parlament hivatalos képviselője a külvilágban és a többi uniós intézménnyel fenntartott kapcsolatokban.

 
 
 
Tools
 
 
Az Európai Parlament elnöke