A tagállamok nemzeti parlamentjei

 

Az Európai Parlament nagy fontosságot tulajdonít annak, hogy rendszeres ülések útján továbbra is szoros kapcsolatokat tartson fenn a tagállamok nemzeti parlamentjeivel.

 
 
A nemzeti parlamentek kapcsolata az Európai Parlamenttel

A tagállamok nemzeti parlamentjeivel való kapcsolatokkal összefüggő kérdésekért felelős szerv az Elnökök Értekezlete.

Az Európai Parlament folyamatosan tájékoztatja tevékenységeiről a tagállamok nemzeti parlamentjeit.

Egyes bizottságok rendszeresen meghívják üléseikre a nemzeti parlamentek képviselőit, hogy együtt vitassák meg a Bizottság által előterjesztett új jogalkotási javaslatokat.

Az Európai Alkotmány szélesebb teret nyit a nemzeti parlamentek közreműködése előtt, jogosultságot biztosítva számukra, hogy minden jogalkotási javaslatot még a Tanács ülését és határozathozatalát megelőzően megvizsgálhassanak és megvitathassanak.

Az Európai Ügyekkel Foglalkozó Bizottságok Konferenciája - (COSAC)

A COSAC olyan együttműködési szerv, amelyben a tagállamoknak az európai ügyekért felelős bizottságai és az Európai Parlament képviseltetik magukat.

A COSAC évente két alkalommal tartott üléseinek résztvevői: minden tagállam nemzeti parlamentjéből hat képviselő, valamint az Európai Parlament hat képviselője, akik közül ketten a nemzeti parlamentekkel való kapcsolatokért felelős alelnökök.

A COSAC-ot az EK-tagállamok nemzeti parlamentjeinek elnökei hozták létre 1989-ben, és azóta jelentős fejlődésen ment át: az információcserére szolgáló egyszerű fórumból a nemzeti parlamentek európai uniós szintű, rangos képviselete lett.

Tekintse meg:
Az Európai Parlamenti Kutatási és Dokumentációs Központ (ECPRD)

A ECPRD célja

  • elősegíteni az információk, az ötletek és a tapasztalatok cseréjét az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között, a közös érdekű tárgyakban,
  • megerősíteni már meglévő szoros kapcsolatot a tagállamok kutatási és dokumentációs ügyosztályai között, az információszolgáltatás minden területén,
  • összegyűjteni, kicserélni és terjeszteni a parlamenti ügyosztályok által elkészített tanulmányokat.
Tekintse meg: