Kiadványok

 

A szervezési, irattárazási munkával és az Európai Parlament irattári gyűjteménye leírásának munkájával párhuzamosan a Történeti Irattár Osztály tanulmányokat készít és tájékoztató füzeteket ad ki az Európai Unió történelmének különböző szempontokból való részletesebb megismertetése céljából.

 
 
Tanulmányok és brosúrák

A Történeti Irattár Osztály tanulmányokat készít, melyeket 2007 óta félévente közzétesz. A tanulmányok célja az Európai Parlament történeti iratanyagainak hasznosítása. Nyomtatott formában és (adott esetben) több nyelvi változatban állnak rendelkezésre.

Szaharov-díj: 25 év – Az Európai Parlament a gondolatszabadságért (2013/11. szám)

Az Európai Parlament 2013 novemberében ünnepelte a gondolatszabadságért járó Szaharov-díj megalapításának 25. évfordulóját. E történelmi eseményre emlékezve az Európai Parlament Irattára és Dokumentációs Központja (CARDOC) megjelentette a „Szaharov-díj: 25 év – Az Európai Parlament a gondolatszabadságért” című kiadványt. A CARDOC-füzetek e száma áttekintést ad a Szaharov-díj történetéről megalapításától napjainkig, valamint bemutatja a jelölteket és a díjazottakat.

Egyenlő esélyekkel:a Nőjogi Bizottságok 1979 és 1999 között (2013/10. szám)

A Cahiers du CARDOC ez a száma áttekintést ad a Nőjogi Bizottság által működésének első két évtizedében kifejtett tevékenységről; a bizottság nagyban hozzájárult a férfiak és nők esélyegyenlőségével kapcsolatos közösségi jogszabályok kidolgozásához és végrehajtásához.

A jogok Európája:az Alapjogi Charta története (2012/9. szám)

Ez a 2012-ben – az Alapjogi Charta teljes körű működésének ötödik éve után – közzétett tanulmány megismertet bennünket a hozzá vezető jelentősebb történeti lépcsőfokokkal és azzal a szereppel, amelyet az Európai Unió polgárait megillető szabadságok és alapvető jogok védelmében játszik.

Az euróhoz vezető hosszú út (2012/8. szám)

A Cahiers du CARDOC 8. száma – amellyel az Európai Parlament az euró bevezetésének tizedik évfordulójáról (2011) emlékezik meg – azt a történelmi folyamatot vázolja fel, amely az egységes pénz létrehozásához vezetett. A tanulmánynak köszönhetően jobban megérthetjük a monetáris integrációhoz vezető hosszú folyamatot, de világosabban láthatjuk a jelenlegi – az euró számára nehézségeket okozó – helyzetet is.

A fejlesztési együttműködésben (AKCS) érdekelt parlamenti szervek rendszerezett és digitalizált részletes mutatója - Az „előegyezménytől” az első Loméi Egyezményig (1958–1980) (2011, különszám)

E különkiadás olyan keresőeszköz, amelynek célja, hogy strukturált módon ismertesse a parlamenti szervek AKCS-országokkal kapcsolatos fejlesztési együttműködési alapjának elemzését és leírását. E kiadvány egyszerre alkalmaz történelmi és archiválási megközelítést, és felvázolja a Közösségben, illetve az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokban választott képviselők együttműködésének kezdeteit.

A Fejlesztési Bizottságok (2010/7. szám)

Ez az írás az Európai Parlament fejlesztési politikájának áttekintését adja – bemutatva a társulás és az együttműködés különféle formáit – az illetékes parlamenti bizottságok 1958 és 1999 között végzett tevékenységén keresztül.

A Schuman-nyilatkozattól az ESZAK megszületéséig: Jean Monnet szerepe (2010/6. szám)

A tanulmány az Órateremben elhangzott nyilatkozat hatvanadik évfordulójának megünneplésére, valamint a Jean Monnet előtti tiszteletadásra irányul, aki az ESZAK Főhatóságának első elnöke, egyben a nyilatkozat ihletője volt.

Az Európai Parlament és Németország egyesítése (2009/5. szám)

Ez az írás a berlini fal lebomlását követő, a német egyesítést kiváltó és végigkísérő eseményeket, valamint az Európai Parlamentnek a folyamattal összefüggő politikai kezdeményezéseit mutatja be.

A polgárok az Európai Parlamenthez fordulnak (2009/4. szám)

A tanulmány a Parlament egy másodlagosnak tekintett, ugyanakkor igen jelentős tevékenységét ismerteti, amely közelebb hozza az intézményt azon konkrét problémákhoz, melyekbe a polgárok a közösségi hatáskörbe tartozó területeken működő hatóságokkal való kapcsolataik során ütköznek.

Az Európai Parlament közvetlen megválasztása felé vezető út (2009, különszám)

A tanulmány bemutatja az Európai Parlament, illetve korábban az ESZAK Közgyűlése által az első közvetlen parlamenti választások létrejötte érdekében tett kezdeményezéseket. Ezen erőfeszítések eredményeként a Tanács végül jogi aktust fogadott el, amely lényegében az Európai Parlament által javasolt szöveget vette át.

A közös Közgyűlés bizottságai (2008/3. szám)

A tanulmány bemutatja az ESZAK Közgyűlés (1952-1958) bizottságainak munkáját. Minden egyes bizottság bemutatásához három táblázat tartozik: a bizottság összetétele (a változásokkal együtt), a jegyzőkönyvek listája, valamint a jelentések jegyzéke.

Az Európai Parlament 50 éve (2008/2. szám)

Az Európai Parlament 2008-ban ünnepelte megalakulásának 50 éves évfordulóját. Az ünnepségek során megjelent egy kiadvány „Az Európai Unió 50 éve” címmel, amely felvázolja a Római Szerződésekkel létrejött parlamenti közgyűlés szerkezetét és működésének korai szakaszában végzett tevékenységeit.

Az Európai Parlament és az Európai Konvent működése (2007/1. szám)

Az Európai Parlament főtitkárának előszavával ellátott, valamint a parlamenti delegáció tagjainak listáját, illetve a rendes tagok fényképeit és idézeteit tartalmazó tanulmány bemutatja a kormányközi konferenciához vezető Európai Konvent munkáját.

Az egységes Parlament felé (2007, különszám)

Az Európai Parlament elnökének és főtitkárának előszavával ellátott tanulmány bemutatja az ESZAK Közgyűlése által azon tárgyalások során elfogadott álláspontokat, amelyek a Római Szerződések (EGK- és Euratom-Szerződés) aláírásához vezettek. Számos ez idáig kiadatlan dokumentum szerepel a mellékletben.

 
 
 
 
Tools
 
 
Elérhetőség
 
 • Történeti irattár
 • Bâtiment Robert Schuman
  Place de l'Europe
  L-2929 Luxembourg

 • 00352 4300 27561
  00352 4300 24639
  00352 4300 23036


 • Hétfőtől csütörtökig: 9.30–17.30
 • Pénteken: 9.30–12.30