Szakmai gyakorlatok az Európai Parlamentben

 

A szakmai képzéshez történő hozzájárulás, valamint az intézmény működésének megismertetése érdekében az Európai Parlament többféle lehetőséget kínál szakmai gyakorlatok folytatására Főtitkárságán.

 
 
 
Szakmai gyakorlat egyetemi oklevéllel rendelkezők számára – Általános gyakorlat vagy újságírói gyakorlat (Schuman-ösztöndíj)

Az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára hirdetett szakmai gyakorlat célja, hogy lehetővé tegye a gyakornokok számára a tanulmányaik során szerzett ismeretek kiegészítését, valamint hogy közelebbről megismerhessék az Európai Unió, kiváltképpen pedig az Európai Parlament tevékenységét.

A szakmai gyakorlatok típusai:

 • Robert Schuman-ösztöndíj, általános szakmai gyakorlat
 • Robert Schuman-ösztöndíj, újságírói szakmai gyakorlat.

Az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára kiírt szakmai gyakorlatra jelentkezőknek a következő feltételeknek kell eleget tenniük.

 • az Európai Unió egyik tagállamának vagy tagjelölt országának állampolgárai, a belső szabályok 5. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül;
 • a szakmai gyakorlat megkezdésekor legalább tizennyolc évesek;
 • alaposan ismerik az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét;
 • még nem vettek részt négy egymást követő hetet meghaladó időtartamú, az Európai Unió által fizetett szakmai gyakorlaton, és nem álltak hasonló időtartamú alkalmazásban sem az Európai Uniónál.

A Robert Schuman ösztöndíj újságírói gyakorlatára jelentkező személyeknek ezenfelül megfelelő szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük, és azt publikációs listával, az Európai Unió egyik tagállamának újságíró-szövetségéhez tartozó tagsággal vagy az Európai Unió tagállamaiban, illetve a tagjelölt országokban elismert, újságírói képzettséget tanúsító bizonyítvánnyal igazolniuk kell.

E szakmai gyakorlatok öthónapos, meg nem hosszabbítható időtartamra szólnak.

A gyakorlati időszakok és a pályázatok elfogadásának határideje
Jelentkezési időszak Gyakorlati időszak
augusztus 15. − október 15. (éjfél) március 1. – július 31.
március 15. − május 15. (éjfél) október 1. – február 28/29.

A gyakorlatra történő jelentkezéshez meg kell felelni a feltételeknek, valamint ki kell tölteni az online jelentkezési lapot.

A jelentkezők nagy számára való tekintettel a rendszer túlterhelésének elkerülése érdekében azt javasoljuk, pályázata benyújtásával ne várjon az utolsó pillanatig.

Online benyújtott pályázat esetén minden oldal kitöltéséhez legfeljebb 30 perc áll rendelkezésre. Felhívjuk figyelmét, hogy 30 perc inaktivitás után a kitöltés során megadott adatai elvesznek. Javasoljuk tehát, hogy a jelentkezési lap kitöltését megelőzően olvassa el figyelmesen Az Európai Parlament Főtitkárságán folytatott gyakorlatokra és tanulmányi látogatásokra vonatkozó belső szabályokat és a Gyakran ismételt kérdéseket.

Annak érdekében, hogy jelentkezését ahhoz a főigazgatósághoz adhassa le, amely a leginkább megfelel az ön profiljának, a jelentkezési lap utolsó oldalán található  információs gombra kattintva vagy az Európai Parlament Főtitkárságának internetes oldalán tájékozódhat róluk.

A jelentkezés online nem módosítható, lezárása és elküldése egyetlen lépésben történik. A jelentkezési lap kitöltése után és a benyújtás előtt győződjön meg arról, hogy minden részt megfelelően kitöltött-e.

Egy adott szakmai gyakorlatra csak egyszer küldheti el jelentkezési lapját. Többszöri jelentkezés esetén csak a legfrissebb jelentkezési lapot vesszük figyelembe.

Figyelem: A hiányos jelentkezéseket automatikusan elutasítjuk.

Az online jelentkezési lap benyújtását/elküldését követően e-mail címére automatikusan visszaigazoló üzenetet küldünk. Kérjük, hogy a gyakornokságra vonatkozó összes további üzenetváltásban hivatkozzon az e-mailben küldött visszaigazoló számra. Az e-mail-üzenethez csatoljuk továbbá jelentkezésének PDF-formátumú összefoglalóját, amelynek kinyomtatott példányát a gyakornokság felajánlása esetén kérni fogjuk.

További információk:
 
 
Szakmai gyakorlatok

Az Európai Parlament lehetőséget kínál szakmai gyakorlatokon való részvételre a pályázatok benyújtásának határideje előtt felsőfokú tanulmányok folytatására jogosító középiskolai bizonyítványt szerzett, illetve már felsőfokú tanulmányokat folytató vagy ezzel egyenértékű szakmai képzésben részesülő fiatalok számára. Ezeket a szakmai gyakorlatokat elsősorban azon fiatalok számára szervezik, akiknek képzésük keretében szakmai gyakorlaton kell részt venniük, illetve akik a gyakorlat első napján már betöltötték 18. életévüket.

A képzési gyakorlat időtartama legalább egy, legfeljebb négy hónap, amelytől lehetőség van eltérni.

(1) Nem kötelező szakmai gyakorlatok

A nem kötelező gyakorlatok kezdőnapjai és a pályázatok elfogadásának határideje:
Jelentkezési időszak A gyakorlat kezdete (maximum 4 hónap)
augusztus 1-től október 1-ig január 1.
december 1-től február 1-ig május 1.
április 1-től június 1-ig szeptember 1.

(2) Kötelező szakmai gyakorlatok

Amennyiben a gyakorlat:

 • egyetemen vagy azzal egyenrangú oktatási intézményben folytatott tanulmányok részeként,
 • nonprofit szervezet (például közintézmény vagy közhasznú szervezet) által szervezett, magas szintű szakmai képzés részeként vagy
 • valamely szakma gyakorlásának megkezdéséhez

kötelező, az Európai Parlament az adott szakma gyakorlását jóváhagyó említett szervezetek/intézmények indoklása alapján tudja fogadni az általános jelentkezési feltételeket teljesítő pályázókat.

A kötelező gyakorlatok kezdőnapjai és a pályázatok elfogadásának határideje:
Jelentkezési határidő A gyakorlat kezdete
október 1. január 1. és április 30. között
február 1. május 1. és augusztus 31. között
június 1. szeptember 1. és december 31. között

A gyakorlatra történő jelentkezéshez meg kell felelni a jelentkezési feltételeknek, valamint ki kell tölteni az internetes jelentkezési lapot.

A jelentkezők nagy számára való tekintettel a rendszer túlterhelésének elkerülése érdekében azt javasoljuk, pályázata benyújtásával ne várjon az utolsó pillanatig.

Figyeljen arra, hogy 30 perc inaktivitás után a jelentkezési lap kitöltés során megadott adatai elvesznek. Javasoljuk tehát, hogy a jelentkezési lap kitöltését megelőzően olvassa el figyelmesen Az Európai Parlament Főtitkárságán folytatott gyakorlatokra és tanulmányi látogatásokra vonatkozó belső szabályokat és a Gyakran ismételt kérdéseket.

Annak érdekében, hogy jelentkezését ahhoz a főigazgatósághoz adhassa le, amely a leginkább megfelel az ön profiljának, a jelentkezési lap utolsó oldalán található  információs gombra kattintva vagy az Európai Parlament Főtitkárságának internetes oldalán tájékozódhat róluk.

A jelentkezés online nem módosítható, lezárása és elküldése egyetlen lépésben történik. Az online jelentkezési lap kitöltése során tehát a „küldés” gomb megnyomása előtt ellenőrizze annak tartalmát

Figyelem: A hiányos jelentkezéseket automatikusan elutasítjuk.

Az online jelentkezési lap benyújtását/elküldését követően e-mail címére automatikusan visszaigazoló üzenetet küldünk. Kérjük, hogy a gyakornokságra vonatkozó összes további üzenetváltásban hivatkozzon az e-mailben küldött visszaigazoló számra. Az e-mail üzenethez csatoljuk továbbá jelentkezésének pdf formátumú összefoglalóját, amelynek kinyomtatott példányát a gyakornokság felajánlása esetén kérni fogjuk.

Tekintse meg az alábbi linkeket:
 
 
 
Fordítóképzési szakmai gyakorlatok

Az Európai Parlament a kérelmek benyújtásának határideje előtt felsőfokú tanulmányok folytatására jogosító középiskolai bizonyítványt szerzett, illetve már felsőfokú tanulmányokat folytató vagy ezzel egyenértékű szakmai képzésben részesülő pályázók számára lehetőséget kínál szakmai gyakorlaton való részvételre. Ezeket a szakmai gyakorlatokat különösen azon pályázók számára szervezik, akiknek képzésük keretében szakmai gyakorlaton kell részt venniük, feltéve, hogy a szakmai gyakorlat első napján már betöltötték 18. életévüket.

Követelmények a fordítóképzési szakmai gyakorlatra jelentkezők esetében:

 • a gyakornoknak az Európai Unió egyik tagállama vagy valamely tagjelölt ország állampolgárságával kell rendelkeznie ;
 • a gyakornoknak a szakmai gyakorlat megkezdésekor legalább tizennyolc évesnek kell lennie
 • a gyakornoknak anyanyelvi szinten kell ismernie az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét vagy valamely tagjelölt ország hivatalos nyelvét, ezenfelül alaposan ismernie kell az Európai Unió két másik hivatalos nyelvét
 • a gyakornok még nem vett részt négy egymást követő hetet meghaladó időtartamú, az Európai Unió által fizetett szakmai gyakorlaton és nem állt hasonló időtartamú alkalmazásban sem az Európai Uniónál.

A fordítóképzési szakmai gyakorlat időtartama egytől három hónap lehet. Ez az időtartam kivételes jelleggel legfeljebb további három hónappal meghosszabbítható.

A fordítóképzési szakmai gyakorlati időszakok és a hozzájuk kapcsolódó jelentkezési határidők:
A fordítóképzési szakmai gyakorlat kezdete Jelentkezési időszak
január 1. június 15. – augusztus 15. (éjfél)
április 1. szeptember 15 – november 15. (éjfél)
július 1. december 15 – február 15. (éjfél)
október 1. március 15 – május 15. (éjfél)

Ajánljuk, hogy a jelentkezéssel ne várjon a legutolsó napig, így elkerülhető, hogy a nagyszámú jelentkezés miatt a rendszer túlterheltté váljon.

A fordítóképzési szakmai gyakorlatok színhelye Luxembourg.

A fordítóképzési szakmai gyakorlatok résztvevői havi díjazásban részesülnek. Tájékoztatásul: 2014-ban a díjazás összege 300 euró/hó.

Ha érdeklődik a fordítóképzési szakmai gyakorlatok iránt, kérjük, olvassa el a vonatkozó szabályzatot: A fordítói szakmai gyakorlatokra vonatkozó belső szabályok

Felhívjuk figyelmét a jelentkezés elfogadásának feltételeire. Amennyiben Ön előzetes kiválasztásra kerül, az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:

 • keltezéssel és aláírással ellátott jelentkezési lap,
 • útlevelének vagy személyazonosító igazolványának másolata,
 • okleveleinek és bizonyítványainak másolatai,
 • egyetemi eredményeinek másolata, ha rendelkezik ezekkel.

Ebben a szakaszban még nem kell a dokumentumokat beküldenie. A dokumentumokra csak akkor lesz szükség, ha az előzetes kiválasztáson sikerrel szerepelt.

A fordítóképzési szakmai gyakorlatra való előzetes kiválasztás esetén a jelentkezés akkor válik érvényessé, ha a fentebb említett valamennyi dokumentumot benyújtja.

Amennyiben megfelel a jelentkezési feltételeknek, szíveskedjen kitölteni az online jelentkezési lapot.

Figyeljen arra, hogy 30 perc inaktivitás után a kitöltés során megadott adatai elvesznek! Ezért tanácsoljuk, hogy a jelentkezési lap kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a fordítói szakmai gyakorlatokra vonatkozó belső szabályokat.

A jelentkezés online nem módosítható, a kitöltés és a benyújtás egyetlen lépésben történik. Jelentkezése online benyújtására felkészülhet a jelentkezési lap (alábbi linken elérhető) mintájának a segítségével.

Megjegyzés: Őrizze meg a hivatkozási számot, amelyet az online jelentkezés érvényesítésekor kap!

Tekintse meg:
 
 
Konferenciatolmácsok

Az Európai Parlament Tolmácsolási Igazgatósága nem nyújt alapképzést azoknak a nyelvészeknek, akik konferenciatolmácsolásra szeretnének szakosodni, mivel a szubszidiaritás elvének megfelelően ez a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik a tagállamokban.

Ha Ön már rendelkezik konferenciatolmács képesítéssel, és nyelvkombinációja megfelel az adott intézménynek, akkreditációs vizsgára vagy nyílt versenyvizsgára jelentkezhet (lásd Tolmácsolás Európában).

Egyéb lehetőségek

Amennyiben konferenciatolmács szeretne lenni, de még nincs képesítése, Európában számos egyetem kínál fordítói és tolmácsképzettséget adó kurzusokat. A teljes képzési idejű kurzusokat kínáló egyetemek jegyzékéért szíveskedjen felkeresni ezt a linket on luettelo yliopistoista, jotka tarjoavat kokopäiväisiä kursseja.

Ha már van bármilyen egyetemi oklevele, de még képzésen szeretne részt venni ahhoz, hogy konferenciatolmáccsá válhasson, érdekelheti, hogy számos felsőoktatási intézmény kínál ilyen «European Masters» kurzusokat.

 
 
 
 
Tools
 
 
Elérhetőségek
 
 • További tájékoztatásért kérjük, hogy a vonatkozó szabályok elolvasása után forduljon az Önt érdeklő szakmai gyakorlatot intéző irodához.

 
Az általános/újságírói szakmai gyakorlatok és a gyakornoki helyek tárgyában
 
A fordítói szakmai gyakorlatok tárgyában