Bemutatás

Az ismertetők célja, hogy általában bemutassák az európai integrációt és az Európai Parlament hozzájárulását ehhez az integrációs folyamathoz.

 

Az ismertetők első megfogalmazására 1979-ben került sor, abból az alkalomból, hogy az Európai Parlament tagjait első ízben közvetlenül választották meg. Azóta az ismertetőket rendszeresen felülvizsgáljuk és módosítjuk. Az ismertetők célja az, hogy a nem szakemberek számára általános jelleggel, egyszerűen és összefogottan bemutassák az Európai Unió intézményeit és politikáit, valamint azt a szerepet, amelyet az Európai Parlament játszik ezek alakításában. Az ismertetők tartalmilag az alábbi hat főbb téma köré épülnek:

  • Az Európai Unió működése,
  • A polgárok Európája,
  • A belső piac,
  • A Gazdasági és Monetáris Unió,
  • Az ágazati politikák,
  • Az Unió külkapcsolata.

Összefogottságuk révén ezek a teljességre törekvő, ám tömör ismertetők nagyon hasznosak lehetnek számos, az európai uniós ügyek iránt érdeklődő szakember, tisztviselő és diák számára is.

A valamely téma iránt mélyebben érdeklődő olvasóknak szakmai szövegeket is ajánlunk (lásd a „Tanulmányok” rovatban) az Európai Parlament anyagából, köztük olyanokat, amelyeket a tematikus osztályok kutatómunkájuk eredményeképpen tettek közzé.

Az itt található online szövegeket rendszeresen – a teljes esztendőben – áttekintjük és módosítjuk az Európai Parlament által elfogadott fontosabb állásfoglalások vagy politikák nyomán.

A szövegek 23 nyelvi változatban olvashatók.

Emellett az ismertetőket 2014 elején a Kiadóhivatal papíralapú kiadványban is közzéteszi.

Ha a papíralapú kiadványra lenne szüksége, látogasson majd el a Kiadóhivatal honlapjára, melynek címe a következő: http://bookshop.europa.eu.

Szerkesztési és Kommunikációs Tevékenységek Koordinációs Osztálya
e-mail: editorial-secretariat@europarl.europa.eu.