Bevezető

Az először 1979-ben, az első közvetlen parlamenti választásokra kidolgozott ismertetők célja az, hogy a nem szakemberek számára általános jelleggel, egyszerűen, tömören és pontosan bemutassák az Európai Unió intézményeit és szakpolitikáit, valamint azt a szerepet, amelyet az Európai Parlament játszik ezek alakításában.

Az ismertetők öt fejezetbe vannak csoportosítva.

  • Az Európai Unió működése fejezet tárgyalja az Unió történelmi fejlődését, az egymást követő szerződéseket, az Unió jogrendszerét, döntéshozatali eljárásait, intézményeit és testületeit, valamint finanszírozását.
  • A Gazdaság, tudomány és életminőség fejezet ismerteti a belső piac elveit, a fogyasztóvédelmet és az egészségügyet, valamint számos uniós szakpolitikát, köztük a szociális, foglalkoztatási, ipar-, kutatás-, energia- és környezetvédelmi politikákat, vázolja a gazdasági és monetáris unió (GMU) összefüggéseit, és kifejti a verseny, az adózás és a gazdasági politikák koordinációjának és ellenőrzésének módozatait.
  • A Kohézió, növekedés és munkahelyek fejezet azt tárgyalja, hogy az Unió hogyan foglalkozik különböző belső szakpolitikáival: a regionális és kohéziós, az agrár- és halászati, a közlekedés- és idegenforgalmi, valamint a kultúr-, oktatás- és sportpolitikával.
  • Az Állampolgárok: alapvető jogok, biztonság és a jog érvényesülése fejezet az egyéni és kollektív jogokkal foglalkozik, beleértve az Alapjogi Chartát, a szabadságot, a biztonságot és a jog érvényesülését, többek között a bevándorlást és a menekültügyet, valamint az igazságügyi együttműködést.
  • Az Unió külkapcsolatai fejezet tárgyalja a külpolitikát, a biztonság- és védelempolitikát, a külkereskedelmi kapcsolatokat és a fejlesztési politikát, az emberi jogok és a demokrácia előmozdítását, az Unió bővítését és szomszédságán túli kapcsolatait.

A tematikus főosztályok és a Gazdasági Kormányzás Támogatási Osztálya által készített ismertetők 23 nyelven érhetők el. Az online változatot rendszeresen – az év során folyamatosan – áttekintjük és frissítjük, amint az Európai Parlament fontos álláspontot vagy szakpolitikát fogad el.

Kérdés esetén, kérjük, forduljon a Szerkesztési és Kommunikációs Tevékenységek Koordinációs Osztályához (e-mail: editorial-secretariat@europarl.europa.eu).