Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Sveiki atvykę į Europos Parlamento

 
 
Galios ir procedūros
Parlamentas yra teisės aktų leidėjas ir su Taryba dalijasi galią priimti ir iš dalies keisti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų bei priimti sprendimus dėl ES biudžeto. Jis taip pat stebi Komisijos ir kitų ES institucijų darbą ir bendradarbiauja su ES šalių parlamentais siekdamas, kad ir jie dalyvautų. Čia galima pamatyti, kaip tai veikia.
 
 
 
Struktūra ir veikla
Sužinokite daugiau, kaip kasdien veikia tokia tarptautinė daugiakalbė politinė institucija kaip Europos Parlamentas. Sužinokite apie procedūras, darbo vietas, pagalbą EP nariams teikiančius žmones ir EP biudžetą.
 
 
 
Žmogaus teisės ir demokratija
Parlamentas įsitikinęs, kad jo vaidmuo – ne tik skatinti demokratinį sprendimų priėmimą Europoje, bet ir remti kovą už demokratiją, žodžio laisvę ir teisingus rinkimus visame pasaulyje. Sužinokite daugiau apie tai, kaip Parlamentas kovoja už žmogaus teises pasaulyje.
 
 
 
Parlamento istorija
Parlamento galios pamažu didėjo nuosekliai keičiant ES sutartis – dėl to vis labiau augo vienintelės ES tiesiogiai renkamos institucijos įtaka. Pamatykite, kaip Parlamentas pamažu tapo vienu svarbiausių ES sprendimų priėmimo proceso veikėjų.
 
 
 
Apie Europos Parlamentą

Europos Parlamentas – svarbus politinių diskusijų ir sprendimų priėmimo ES lygmeniu forumas. Europos Parlamento nariai, kuriuos tiesiogiai renka visų valstybių narių rinkėjai, atstovauja žmonių interesams dalyvaudami rengiant ES teisės aktus ir užtikrina, kad kitos ES institucijos dirbtų demokratiškai.

Bėgant metams ir nuolat keičiant ES sutartis, Parlamentas įgijo dideles galias teisėkūros ir biudžeto srityse ir jomis naudodamasis kartu su valstybių narių vyriausybių atstovais ir Taryba gali nustatyti, kuria kryptimi turi būti įgyvendinamas Europos projektas. Tai darydamas Parlamentas siekė remti demokratiją ir žmogaus teises ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje.

Sužinokite išsamiai, ką veikia Parlamentas, kaip jis dirba ir kaip jis tapo šiandienos lygio institucija.

 
 
 
Jūsų paslaugoms
 

Išgirskite apie Parlamentą ir būkite išgirsti: užduokite klausimą, pateikite peticiją, raskite norimą dokumentą, pateikite paraišką dėl stažuotės, susisiekite su Europos Parlamento Informacijos biuru jūsų šalyje.

 
 
 
Darbo tvarkos taisyklės

Europos Parlamentas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 232 straipsnį priima savo Darbo tvarkos taisykles. Šiame dokumente pateikiamos visos nuostatos, reglamentuojančios vidinę Parlamento organizaciją ir veiklą.