Struktūra ir veikla

 

Europos Parlamentas yra vienintelė tiesiogiai renkama ES institucija ir viena iš didžiausių demokratinių asamblėjų pasaulyje. 751 EP nariai atstovauja 500 milijonų ES piliečių. Kas penkerius metus juos savo atstovais renka 28 Europos Sąjungos valstybių narių rinkėjai.

Kaip organizuojamas Parlamento darbas?Išrinkti EP nariai susiskirsto pagal politines pakraipas. Kad galėtų geriau apginti savo pozicijas, jie buriasi į politines frakcijas. Šiuo metu Europos Parlamente yra septynios frakcijos.

Didžioji dalis nuodugnaus Parlamento darbo atliekama specializuotuose komitetuose. Jie rengia pranešimus, dėl kurių vėliau balsuojama plenariniame posėdyje.

Parlamento darbo tvarkos taisyklėse numatoma išsami Parlamento darbo tvarka. Kadangi Parlamentas atstovauja visiems Europos piliečiams, daugiakalbystė tapo vienas iš svarbiausių jo darbo aspektų. Parlamento dokumentai skelbiami visomis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis ir kiekvienas EP narys turi teisę kalbėti pasirinkta oficialiąja kalba.

text  
 
EuroparlTV supažindina su visu Europos Parlamento darbo spektru jo būstinėse Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge.
 
 
 
Darbo tvarkos taisyklės
 

Europos Parlamentas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 232 straipsnį priima savo Darbo tvarkos taisykles. Šiame dokumente pateikiamos visos nuostatos, reglamentuojančios vidinę Parlamento organizaciją ir veiklą.

 
 
Idėjų kalvės dokumentai
 
 

Puslapyje „Think Tank“ galima pažvelgti į Europos Parlamento darbo užkulisius. Čia galima rasti daugelį tų pačių dokumentų, kuriais naudojosi EP nariai priimdami sprendimus dėl Europos teisės aktų.

Šiame puslapyje surinktos nuorodos leidžia pažvelgti į vienintelės tiesiogiai renkamos ES institucijos vidaus darbą.