Leidiniai

 

Be Europos Parlamento archyvų fondo tvarkymo, klasifikavimo ir aprašymo Istorinis archyvas rengia tyrimus ir leidžia brošiūras, kad atidžiau apžvelgtų konkrečius Europos Sąjungos istorijos aspektus.

 
 
Pētījumi un brošūras

Istorinis archyvas rengia tyrimus, kurie nuo 2007 m. skelbiami kas šešis mėnesius. Tyrimais siekiama atkreipti dėmesį į Europos Parlamento istorinių dokumentų svarbą. Galima prašyti pateikti jų spausdintą egzempliorių keletu kalbų (pagal galimybes).

Sacharovo premija. 25 metus Europos Parlamentas remia minties laisvę (Nr. 11 – 2013)

2013 m. lapkričio mėn. Europos Parlamentas paminėjo savo įsteigtos Sacharovo premijos už minties laisvę 25 metų sukaktį. Siekdamas paminėti šį istorinį įvykį, Europos Parlamento Archyvo ir dokumentų skyrius (pranc. CARDOC) paskelbė leidinį „Sacharovo premija. 25 metus Europos Parlamentas remia minties laisvę“. Šiame Archyvo ir dokumentų skyriaus leidinio numeryje apžvelgiama Sacharovo premijos istorija ir pasakojama apie kandidatus į šią premiją bei jos laureatus nuo premijos įsteigimo iki dabar.

Galimybių suvienodinimas (Nr. 10 – 2013)

Šioje knygoje apžvelgiami du pirmieji Moterų teisių komiteto, labai prisidėjusio prie Bendrijos teisės aktų dėl lyčių lygybės kūrimo ir įgyvendinimo, darbo dešimtmečiai.

Teisių Europa: ES chartijos istorija (Nr. 9 – 2012)

Praėjus penkeriems metams nuo tada, kai visapusiškai įsigaliojo Pagrindinių teisių chartija, šioje studijoje dar kartą apžvelgiami svarbiausi Chartijos istorijos etapai ir paaiškinamas itin svarbus jos vaidmuo saugant pagrindines ES piliečių teises ir laisves.

Ilgas kelias euro link (Nr. 8 – 2012)

Šioje 8-ojoje Archyvų ir dokumentacijos centro (CARDOC) leidinių serijos publikacijoje, kuria Europos Parlamentas mini dešimtąsias euro metines (2011 m.), apžvelgiamas istorinis kelias, nuvedęs į bendros valiutos sukūrimą. Šioje studijoje nušviečiamas ilgas procesas piniginės integracijos link, antra vertus, ji gali paskatinti geresnį dabartinės padėties, į kurią yra patekęs euras, supratimą.

Detailed systematic digital directory of parliamentary bodies for development cooperation (ACP) - From the pre-convention to Lomé I (1958-1980)

Šis specialusis leidimas yra mokslinių tyrimų priemonė, kuria struktūriškai pristatoma AKR valstybių vystomojo bendradarbiavimo reikmėms skirtų Parlamento tarnybų lėšų analizė ir aprašymas. Šiame leidinyje taip pat pateikiami istoriniai ir archyviniai duomenys, kuriais parodoma, kaip nuo pat pradžių bendradarbiavo Bendrijos išrinkti atstovai ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalių išrinkti atstovai.

Vystymosi komitetai

Šiame leidinyje pristatoma 1958–1999 metų Europos Parlamento vystymosi politika, apžvelgiant bendradarbiavimo ir partnerystės susitarimus ir atsakingų Parlamento komitetų darbą.

Nuo R. Šumano deklaracijos iki EAPB atsiradimo: Žano Monė vaidmuo

Šis tyrimas buvo atliktas 60-ųjų R. Šumano deklaracijos paskelbimo metinių proga ir siekiant pagerbti pirmąjį EAPB vykdomosios įstaigos pirmininką Žaną Monė, kuris buvo šios deklaracijos įkvėpėjas.

Europos Parlamentas ir Vokietijos susivienijimas

Šiame leidinyje siekiama prisiminti įvykius, kurie, griuvus Berlyno sienai, lėmė Vokietijos susivienijimą ir buvo šio proceso dalis. Taip pat minimos Europos Parlamento iniciatyvos šiuo klausimu.

Pilsoņi vēršas pie Eiropas Parlamenta

Pētījumā ir izklāstīts Eiropas Parlamenta darbības aspekts, kas varētu likties mazāk svarīgs, tomēr ir nozīmīgs, jo palīdz Parlamentam iepazīt pilsoņu konkrētās problēmas, kādas viņiem rodas attiecībās ar valsts pārvaldes iestādēm jautājumos, kuri ir Kopienas kompetencē.

Ceļā uz tiešām Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Pētījums parāda Eiropas Parlamenta, kā arī – pirms tam – EOTK Kopējās asamblejas iniciatīvu pirmo tiešo Parlamenta vēlēšanu sarīkošanai. Šo centienu rezultātā tika pieņemts Padomes akts, kura pamatā ir Eiropas Parlamenta ierosinātais teksts.

Kopējās asamblejas komitejas

Pētījums parāda EOTK Kopējās asamblejas komiteju darbu (no 1952. līdz 1958. gadam). Ir pievienotas trīs tabulas par katru komiteju: komitejas sastāvs (ar izmaiņām), protokolu saraksts un ziņojumu saraksts.

Europos Parlamentas prieš 50 metų (Nr. 2 – 2008)

2008-aisiais Europos Parlamentas minėjo savo įsteigimo 50-ąsias metines. Minint šią sukaktį paskelbtas leidinys „Europos Parlamentas prieš 50 metų“. Šiame leidinyje paaiškinta Romos sutartimi įkurtos Parlamentinės asamblėjos struktūra ir aprašyta jos ankstyvoji veikla.

Eiropas Parlaments un Eiropas konventa darbība

Pētījums, kura priekšvārda autors ir Eiropas Parlamenta ģenerālsekretārs un kuram ir pievienots Parlamenta delegācijas locekļu saraksts, viņu fotogrāfijas un citāti no viņu teiktā, ir veltīts Eiropas Konventa darbībai, kas izvērtās par Starpvaldību konferenci.

Ceļā uz vienotu Parlamentu

Šis pētījums, kura priekšvārda autori ir Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un ģenerālsekretārs, ilustrē EOTK Apvienotās asamblejas viedokli saistībā ar sarunām, pēc kurām tika parakstīti Romas līgumi (EEK un Euratom līgumi). Tam ir pievienoti vairāki agrāk nepublicēti dokumenti.

 
 
 
 
Tools
 
 
Kontaktai:
 
 • Istorinis archyvas
 • Bâtiment Robert Schuman
  Place de l'Europe
  L-2929 Luxembourg

 • 00352 4300 27561
  00352 4300 24639
  00352 4300 23036


 • Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 9.30 iki 17.30 val.
 • Penktadieniais nuo 9.30 iki 12.30 val.