Parlamento istorija

 

1952 m. buvo įkurta Europos anglių ir plieno bendrijos (EAPB) Bendroji asamblėja, kuri 1958 m. pervadinta Europos parlamentine asamblėja, o 1962 m. tapo Europos Parlamentu. Pirmieji tiesioginiai rinkimai įvyko 1979 m. Dabartiniai EP nariai buvo išrinkti per 2009 m. rinkimus, jų kadencija tęsis iki 2014 m.

Kompiuterinė grafika: 40 metų ES plėtros  

Europos Parlamento raida glaudžiai susijusi su sutarčių priėmimo seka, kurią šiuo metu užbaigia Lisabonos sutartis. Šiose sutartyse apibrėžiama Sąjungos veikimo tvarka bei kompetencija. Remiantis šių sutarčių nuostatomis anksčiau įsteigta EAPB virto dabartine Europos Sąjunga.

Ilgainiui tokie svarbūs įvykiai, kaip euro įvedimas ir Europos Sąjungos plėtra, padarė įtaką Europos Parlamentui, jo galioms ir sudėčiai.

Pagrindinis ES istorijos veikėjas ir liudininkas – Parlamentas dabar tvarko centrinį istorijos archyvą, kuris suteikia nepakartojamą galimybę pažvelgti į mūsų bendrą istoriją, taip pat ankstyvąsias asamblėjos diskusijas ir buvusiųjų EP pirmininkų archyvus.