Jūsų paslaugoms

Sveiki atvykę į Europos Parlamentą!
 

Parlamentas atstovauja Jums, nes tai vienintelė tiesiogiai išrinkta Europos Sąjungos institucija. Šiuose puslapiuose rasite trumpą įvadą, kuriame nurodoma, kaip dirba Parlamentas. Pristatome, kokios jo galios ir funkcijos, ir paaiškiname, kaip Parlamento nariai organizuoja savo darbą ir kaip Jūs galite su mumis susisiekti. Paskutinis skyrius skirtas įvykiams, kurie turėjo įtakos Parlamento vaidmeniui ES.

 
Jūsų paslaugoms

Strasbūras ir Briuselis atrodo nutolę nuo tos vietos, kur esate Jūs? Sužinokite apie tai, kas vyksta Parlamente, skaitydami mūsų informacinius puslapius ir naudodamiesi dokumentus tvarkančių tarnybų bei informacijos biurų, esančių kiekvienoje ES šalyje, paslaugomis. Čia visą informaciją rasite savo gimtąja kalba.

Norite pareikšti savo nuomonę? Pasistenkite, kad Jūsų balsas būtų išgirstas. Pateikite Parlamentui peticiją, jei manote, kad ES teisės aktai pažeidžiami ten, kur Jūs esate. Arba kreipkitės į Europos ombudsmeną, jei Jums reikalingas tarpininkas. ES piliečiai, naudodamiesi piliečių iniciatyva, taip pat gali imtis iniciatyvų visos Europos mastu ir patys turi progą raginti priimti naujus teisės aktus.

Pageidaujate būti asmeniškai įtraukti į mūsų darbą arba susipažinti su Parlamentu tiesiogiai? Pasidomėkite galimybėmis dirbti Europos Parlamente – atvykite į stažuotę, pasirinkite studijų vizitą arba tapkite mūsų nauju kolega.

Daugiau informacijos pateikiama:
 
 
 
 
 
Apsilankykite Parlamente

Atvykite ir patys pamatysite, kaip pasiūlymai tampa teisės aktais ir kokiose srityse Jūsų Parlamento nariai turi įtakos sprendžiant klausimus dėl Europos ateities. Mes siūlome įvairią veiklą Briuselyje ir Strasbūre, taigi atvykę vieni, su savo šeima arba su grupe visada rasite sau tinkamą programą.

 
 
 
100 knygų apie Europą, kurias verta prisiminti

Sveiki apsilankę šioje naujoje visuomenei laisvai prieinamoje svetainėje, kurioje skelbiamas, bent viena iš oficialių ES kalbų, „100 knygų apie Europą, kurias verta prisiminti“ rinkinys.

 
 
Galimybė susipažinti su dokumentais
 

Visi ES piliečiai turi teisę susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais. Europos Parlamentas suteikia galimybę tiesiogiai susipažinti su dauguma savo dokumentų elektroniniu formatu.