Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)


Biudžetinės galios

 
 

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Europos Parlamentas dalijasi su Europos Sąjungos Taryba įgaliojimais priimti sprendimus dėl viso metinio ES biudžeto ir jo nuomonė yra lemiama.

 
 
 
Biudžetinė procedūrą  Norėdami gauti informacijos apie biudžeto procedūrą, spustelėkite šią nuorodą
 
 
 
Daugiametė finansinė programa

Parlamento ir Tarybos sprendimai dėl metinių išlaidų ir įplaukų turi būti priimti paisant metinių išlaidų ribų, nustatytų ES ilgalaikiame finansiniame plane – daugiametėje finansinėje programoje, dėl kurios deramasi kartą per septynerius metus.

 
 
Biudžeto kontrolė

Kai tik ES biudžetas patvirtinamas, Europos Komisija privalo užtikrinti jo vykdymą (kitos institucijos atsakingos už savo administracinius biudžetus).

Europos Parlamentas, kaip tiesiogiai išrinkta institucija, atstovaujanti ES mokesčių mokėtojams, vykdo demokratinę priežiūrą, siekdamas užtikrinti, kad Komisija ir kitos institucijos tinkamai tvarkytų Europos lėšas.

Parlamentas, gavęs Europos Sąjungos Tarybos rekomendaciją, nusprendžia, ar bus patvirtinama, kad biudžetas įvykdytas, t. y. galutinai pritaria tam, kaip konkrečių metų biudžetas buvo vykdomas.

Parlamentas priima sprendimą Biudžeto kontrolės komitetui atidžiai išanalizavus Komisijos atitinkamų metų finansines sąskaitas ir veiklos ataskaitą. Jis taip pat atsižvelgia į Audito Rūmų metinę ataskaitą ir į Komisijos atsakymus į konkrečius Europos Parlamento narių klausimus.

Parlamentas taip pat gali pateikti rekomendacijų Komisijai dėl biudžeto vykdymo. Parlamento prašymu Komisija privalo pranešti, kokių priemonių ji ėmėsi atsižvelgusi į pastabas ir komentarus.

Procedūra užbaigiama pavirtinus, kad biudžetas įvykdytas, atidėjus tokį sprendimą arba atsisakius jį priimti.

Panašiu būdu Parlamentas tvirtina kitų institucijų sąskaitas ir savo administracinį biudžetą.