Pristatymas

Faktų suvestinių tikslas – suteikti bendrą informaciją apie Europos integraciją ir Europos Parlamento vaidmenį tame procese.

 

Šiomis faktų suvestinėmis, parengtomis 1979 m. pirmiesiems tiesioginiams Parlamento rinkimams, siekiama paprastai ir glaustai, tačiau tiksliai ne specialistams suteikti bendrą informaciją apie Europos Sąjungos institucijas ir įvairių sričių politiką, taip pat apie Europos Parlamento vaidmenį jų raidoje.

Faktų suvestinės sugrupuotos į šešis skyrius:

  • Kaip veikia Europos Sąjunga, kuriame aprašoma ES istorinė raida, teisinė sistema, institucijos ir organai, sprendimų priėmimo procedūros ir finansavimas;
  • Piliečių Europa, kuriame aprašomos individualios ir kolektyvinės teisės;
  • Vidaus rinka, kuriame paaiškinami vidaus rinkos principai ir jos įgyvendinimas;
  • Ekonominė ir pinigų sąjunga, kuriame apibrėžiamos EPS aplinkybės ir paaiškinama ekonomikos politikos koordinavimas ir priežiūra;
  • Sektorių politika, kuriame aprašoma, kaip ES sprendžia įvairius vidaus politikos klausimus;
  • ES išorės santykiai, kuris apima užsienio politiką, saugumą ir gynybą, prekybą, vystymąsi, žmogaus teises ir demokratiją, plėtrą ir santykius su ES nesiribojančiomis šalimis.

Susipažinkite su faktų suvestinėmis viršuje meniu juostoje pasirinkę atitinkamo skyriaus pavadinimą. Atidarę viena faktų suvestinę, kitas galėsite atidaryti naudodamiesi dešiniosios skilties meniu juosta. Faktų suvestines galima parsisiųsdinti PDF formatu.

Ši internetinė faktų suvestinės versija yra reguliariai tikrinama ir atnaujinama metų eigoje, vos tik Parlamentas priima kokias nors svarbias pozicijas ar politikos strategijas.

Faktų suvestines, kurias rengia teminiai skyriai ir Paramos ekonomikos valdymui skyrius, galima rasti 23 kalbomis.

Užklausas siųskite Leidybos ir komunikacijos veiklos koordinavimo skyriui (el. paštas: editorial-secretariat@europarl.europa.eu).