Pristatymas

Faktų suvestinių tikslas – suteikti bendrą informaciją apie Europos integraciją ir Europos Parlamento vaidmenį šiame procese.

 

Šios faktų suvestinės parengtos 1979 m. pirmųjų tiesioginių Parlamento rinkimų tikslu. Nuo to laiko jos nuolat tikrinamos ir perrašomos. Jų tikslas – paprastai ir glausti suteikti ne specialistams bendrą informaciją apie Europos Sąjungos institucijas ir įvairių sričių politiką, taip pat Europos Parlamento vaidmenį šiame procese. Ši glausta informacija apima šešias pagrindines temas: Kaip veikia Europos Sąjunga, Piliečių Europa, Vidaus rinka, Ekonominė ir pinigų sąjunga, Sektorių politika, Sąjungos išorės santykiai.

Faktų suvestinės taip pat gali būti labai naudingos daugeliui specialistų, pareigūnų ir studentų, kurie domisi Europos reikalais, nes suvestinėse pateikiama nors ir apibendrinta, bet išsami ir tiksli informacija.

Skaitytojams, norintiems labiau įsigilinti į tam tikrus klausimus, pateikiamos nuorodos į Europos Parlamento specializuotus leidinius, įskaitant puslapyje „Tyrimai“ pateikiamus mokslinių tyrimų dokumentus, kuriuos paskelbė teminiai skyriai.

Čia pateikiamos internetinės faktų suvestinės tikrinamos ir, Europos Parlamentui priėmus bet kokias svarbias pozicijas ar politikos strategijas, reguliariai atnaujinamos visus metus.

Faktų suvestines galima rasti 23 kalbomis.

Leidybos veiklos ir komunikacijos koordinavimo skyrius
El. paštas: editorial-secretariat@europarl.europa.eu.