Deputātu skaits pa dalībvalstīm

 
  1979 1981 1986 1994 1995 2004 2007 2009
Belgija BE 24 24 24 25 25 24 24 22
Danija DK 16 16 16 16 16 14 14 13
Vacija DE 81 81 81 99 99 99 99 99
Irija IE 15 15 15 15 15 13 13 12
Francija FR 81 81 81 87 87 78 78 72
Italija IT 81 81 81 87 87 78 78 72
Luksemburga LU 6 6 6 6 6 6 6 6
Niderlande NL 25 25 25 31 31 27 27 25
Apvienota Karaliste UK 81 81 81 87 87 78 78 72
Griekija EL   24 24 25 25 24 24 22
Spanija ES     60 64 64 54 54 50
Portugale PT     24 25 25 24 24 22
Zviedrija SE         22 19 19 18
Austrija AT         21 18 18 17
Somija FI         16 14 14 13
Cehija CZ           24 24 22
Igaunija EE           6 6 6
Kipra CY           6 6 6
Lietuva LT           13 13 12
Latvija LV           9 9 8
Ungarija HU           24 24 22
Malta MT           5 5 5
Polija PL           54 54 50
Slovenija SI           7 7 7
Slovakija SK           14 14 13
Bulgarija BG             18 17
Rumanija RO             35 33
Eiropas Savieniba Kopā ES 410 434 518 567 626 732 785 736