Mācību apmeklējumi — konkrēti pētījumi

 

Mācību apmeklējumu mērķis ir iedzīvotājiem, kas sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu, sniegt iespēju padziļināti apgūt ar Eiropas integrāciju saistītus jautājumus. Pilsoņi var arī iepazīties ar dokumentiem Eiropas Parlamenta bibliotēkā vai vēsturiskajos arhīvos (tikai Luksemburgā).

Mācību apmeklējums nav ilgāks par mēnesi. Personas, kas bijušas praksē Eiropas Parlamentā, mācību apmeklējuma pieteikumu var iesniegt pēc sešu mēnešu pārtraukuma.

Jums ir trīs iespējas:

Kompetentais dienests pārbauda attiecīgo Eiropas Parlamenta dienestu vai struktūru iespējas uzņemt mācību apmeklējumus un informē ieinteresētās personas par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem Eiropas Parlaments nesedz nekādas ar mācību apmeklējumu saistītās izmaksas.

 
 
 
Tools
 
 
Kontakti
 
  • Lai iegūtu papildu informāciju vai iesniegtu mācību vizītes pieteikumu, rakstīt:

Eiropas Parlamentā - Mācību vizītes