Organizācija un darbs

 

Eiropas Parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā ES institūcija un viena no lielākajām demokrātiskajām asamblejām pasaulē. Tā 751 deputāti pārstāv 500 miljonus ES pilsoņu. Viņus ik pēc pieciem gadiem ievēlē vēlētāji no 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Vai vēlaties uzzināt, kā Parlaments ir organizēts? Pēc ievēlēšanas Parlamenta deputāti organizē savu darbu saskaņā ar politisko kursu. Lai labāk aizstāvētu savu politisko nostāju, viņi izveido politiskas grupas. Pašlaik darbojas septiņas šādas grupas.

Lielākā daļa Parlamenta padziļinātā darba tiek veikta specializētās komitejās, kas sagatavo ziņojumus, par kuriem vēlāk balso plenārsēdē.

Parlamenta Reglaments paredz detalizētu satvaru Parlamenta darbam. Šīs asamblejas daudzvalodība ir kļuvusi par vienu no tās vissvarīgākajiem aspektiem, jo tā pārstāv visus Eiropas pilsoņus. Parlamenta dokumenti tiek publicēti visās ES oficiālajās valodās, un visiem Parlamenta deputātiem ir tiesības izteikties viņu izraudzītajā oficiālajā valodā.

 
EuroparlTV iepazīstina ar Eiropas Parlamenta plašo uzdevumu klāstu tā mītnēs Briselē, Strasbūrā un Luksemburgā.
 
 
 
Reglaments
 

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 232. pantā ir noteikts, ka Eiropas Parlaments pieņem savu Reglamentu. Tie ir noteikumi par Parlamenta iekšējo struktūru un darbību.

 
 
Ideju laboratorijas dokumenti
 
 

Think Tank tīmekļa vietne piedāvā ieskatu Eiropas Parlamenta aizkulisēs. Tā dod iespēju iepazīties ar daudziem dokumentiem, kurus EP deputāti izmantojuši, pieņemot tiesību aktus.

Saites, kuras atradīsiet šajā tīmekļa vietnē, sniegs ieskatu ES vienīgās tieši ievēlētās iestādes darbībā un, cerams, dos vielu pārdomām.