Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs

 

Priekšsēdētāju ievēl uz divarpus gadiem, kas ir puse no Parlamenta pilnvaru laika, un viņu var pārvēlēt. Priekšsēdētājs pārstāv Parlamentu starptautiskajās attiecībās un attiecībās ar citām Savienības iestādēm.

 
 

Priekšsēdētājs, kam palīdz 14 priekšsēdētāja vietnieki, vada Eiropas Parlamenta un tā struktūrvienību – Priekšsēdētāju konferences un Prezidija darbu, kā arī plenārsēžu darbu. Katru gadu divpadsmit sesijas notiek Strasbūrā, bet sešas papildu sesijas – Briselē.

Priekšsēdētājs rūpējas par EP reglamenta ievērošanu un tādējādi ar savu uzraudzību nodrošina Parlamenta un tā struktūrvienību pareizu darbību.

Priekšsēdētājs pārstāv Parlamentu juridiskajos jautājumos un visās ārējās attiecībās. Viņš izsaka viedokli par visiem svarīgajiem starptautiskajiem jautājumiem un sniedz ieteikumus, lai nostiprinātu Eiropas Savienību.

Atklājot katru Eiropadomes sanāksmi, Parlamenta priekšsēdētājs izklāsta Parlamenta nostāju un saskatītās problēmas attiecībā uz dažādām specifiskām tēmām un darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Kad Parlaments otrajā lasījumā ir nobalsojis par budžetu, priekšsēdētājs to apstiprina ar savu parakstu, un tas stājas spēkā.

EP priekšsēdētājs kopā ar Padomes priekšsēdētājs paraksta visus tiesību aktus, kas ir pieņemti saskaņā ar šo procedūru.

Priekšsēdētāja ievēlēšana

Kandidāts, kurš aizklātās vēlēšanās ieguvis absolūtu nodoto balsu vairākumu ir ievēlēts par priekšsēdētāju. Ja pēc trim balsošanas kārtām neviens kandidāts nesaņem absolūtu nodoto balsu vairākumu, ceturtajā kārtā par Parlamenta priekšsēdētaju ievēlē to kandidātu, kas ieguvis vislielāko balsu skaitu.

Priekšsēdētāja pilnvaru laiks ir divarpus gadi ir – puse no parlamentārā sasaukuma termiņa. Šīs pilnvaras var tikt atjaunotas.

Priekšsēdētāja pienākumi

Priekšsēdētājs vada Parlamenta darbu, atklāj, pārtrauc un slēdz plenārsēdes un paziņo par budžeta pieņemšanu galīgajā variantā. Priekšsēdētājs pārstāv Parlamentu starptautiskajās attiecībās un attiecībās ar citām ES iestādēm.

 
 
 
Tools
 
 
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs