Publikācijas

 

Līdztekus Eiropas Parlamenta arhīva fondu kārtošanai, sistematizācijai un aprakstīšanai Vēstures arhīvs veic pētījumus un publicē brošūras, lai padziļinātu izpratni par dažādiem Eiropas Savienības vēstures aspektiem.

 
 
Pētījumi un brošūras

Vēstures arhīvs izstrādā pētījumus un kopš 2007. gada tos divreiz gadā publicē. Pētījumu mērķis ir izmantot Eiropas Parlamenta vēsturisko fondu vērtību un pievērst tiem uzmanību. Pētījumus var pieprasīt arī papīra formātā un vairākās valodu versijās (atkarībā no pieejamības).

Saharova balvas 25. gadadiena — Eiropas Parlamenta atbalsts domas brīvībai (Nr. 11, 2013.)

2013. gada novembrī Eiropas Parlaments atzīmē domas brīvībai veltītās Saharova balvas 25. gadadienu. Lai iemūžinātu šo vēsturisko mirkli, Eiropas Parlamenta Arhīvu un dokumentācijas centrs (CARDOC) ir publicējis brošūru ar nosaukumu „Saharova balvas 25. gadadiena — Eiropas Parlamenta atbalsts domas brīvībai”. Šajā CARDOC izdevumā tiek sniegts pārskats par Saharova balvas vēsturi, kandidātiem un laureātiem no tās izveides brīža līdz pat mūsdienām.

Vienlīdzīgas iespējas: sieviešu tiesību komitejas no 1979. līdz 1999. gadam (Nr. 10, 2013.)

Šajā Arhīvu un dokumentācijas centra (CARDOC) biļetena izdevumā ir aplūkots sieviešu tiesību komitejas pirmo divu desmitgažu darbs, kas ir devis lielu ieguldījumu Kopienas tiesību aktu par vienlīdzīgām iespējām starp vīriešiem un sievietēm izstrādāšanā un piemērošanā.

Tiesību Eiropa: Eiropas hartas vēsture (Nr. 9, 2012)

Five years since the Charter of Fundamental Rights became fully operational this study looks back over the main milestones in the Charter's history and explains the key role that it plays in protecting the fundamental rights and freedoms of EU citizens.

Ilgais ceļš uz eiro (Nr. 8, 2012)

Astotajā Arhīvu un dokumentācijas centra biļetena izdevumā, ar kuru Eiropas Parlaments svin eiro desmito gadadienu (2011), ir izklāstīti vēsturiskie notikumi, kas noveda pie vienotās valūtas. Šis pētījums ļauj labāk saprast ilgo ceļu uz monetāro integrāciju un var arī palīdzēt labāk uztvert pašreizējo situāciju, kurā atrodas Eiropas vienotā valūta.

Parlamentāro struktūru sadarbībai attīstības jomā (ĀKK) detalizēts metodiskais un digitālais katalogs: no pirmskonvencijas laikiem līdz Pirmajai Lomes konvencijai (1958 – 1980) (speciālizdevums, 2011)

Šis izdevums „ārpus sērijas” ir pētniecības instruments, ar kuru strukturētā veidā mēģināts sniegt to parlamenta iestāžu līdzekļu analīzi un aprakstu, kas paredzēti attīstības sadarbībai ar ĀKK valstīm. Šī publikācija vienlaikus apvieno vēsturisku un arhivāru pieeju, no jauna izklāstot sadarbības aizsākumus starp Kopienas ievēlētajiem pārstāvjiem un to kolēģiem no Āfrikas, Karību un Klusā okeāna reģiona valstīm.

Attīstības komitejas (Nr. 7, 2010)

Šajā izdevumā ir apskatīta Eiropas Parlamenta politika attīstības jomā, kas īstenota ar asociācijas un sadarbības nolīgumiem un atbildīgo Parlamenta komiteju darbā laika posmā no 1958. līdz 1999. gadam.

No R. Šūmaņa deklarācijas līdz Eiropas Ogļu un tērauda kopienas (EOTK) dibināšanai: Žaņa Monē nozīme (Nr. 6, 2010)

Publikācijas mērķis ir atzīmēt Francijas Ārlietu ministrijas zālē (Salon de l'Horloge) izskanējušās deklarācijas 60. gadskārtu, kā arī godināt Žanu Monē, EOTK Augstās iestādes pirmo priekšsēdētāju un EOTK izveides iedvesmotāju.

Eiropas Parlaments un Vācijas apvienošanās (Nr. 5, 2009)

Šajā pētījumā aprakstīti notikumi, kas pēc Berlīnes mūra krišanas izraisīja un ietekmēja Vācijas apvienošanās procesus, kā arī Eiropas Parlamenta politiskās iniciatīvas saistībā ar šiem procesiem.

Pilsoņi vēršas pie Eiropas Parlamenta (Nr. 4, 2009)

Pētījumā ir izklāstīts Eiropas Parlamenta darbības aspekts, kas varētu likties mazāk svarīgs, tomēr ir nozīmīgs, jo palīdz Parlamentam iepazīt pilsoņu konkrētās problēmas, kādas viņiem rodas attiecībās ar valsts pārvaldes iestādēm jautājumos, kuri ir Kopienas kompetencē.

Ceļš uz Eiropas Parlamenta tiešajām vēlēšanām (speciālizdevums, 2009)

Pētījums parāda Eiropas Parlamenta, kā arī – pirms tam – EOTK Kopējās asamblejas iniciatīvu pirmo tiešo Parlamenta vēlēšanu sarīkošanai. Šo centienu rezultātā tika pieņemts Padomes akts, kura pamatā ir Eiropas Parlamenta ierosinātais teksts.

Kopējās asamblejas komitejas (Nr. 3, 2008)

Pētījums parāda EOTK Kopējās asamblejas komiteju darbu (no 1952. līdz 1958. gadam). Ir pievienotas trīs tabulas par katru komiteju: komitejas sastāvs (ar izmaiņām), protokolu saraksts un ziņojumu saraksts.

Eiropas Parlaments pirms 50 gadiem (Nr. 2 – 2008)

Eiropas Parlaments 2008. gadā svinēja savu piecdesmito gadadienu. Svinības tika atzīmētas arī ar publikāciju „Eiropas Parlaments” pirms 50 gadiem”, kurā aprakstīta ar Romas līgumiem izveidotās Parlamentārās Asamblejas struktūra un sākotnējā darbība.

Eiropas Parlaments un Eiropas Konventa darbs (Nr. 1, 2007)

Pētījums, kura priekšvārda autors ir Eiropas Parlamenta ģenerālsekretārs un kuram ir pievienots Parlamenta delegācijas locekļu saraksts, viņu fotogrāfijas un citāti no viņu teiktā, ir veltīts Eiropas Konventa darbībai, kas izvērtās par Starpvaldību konferenci.

Ceļā uz vienotu Parlamentu (speciālizdevums, 2007)

Šis pētījums, kura priekšvārda autori ir Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un ģenerālsekretārs, ilustrē EOTK Apvienotās asamblejas viedokli saistībā ar sarunām, pēc kurām tika parakstīti Romas līgumi (EEK un Euratom līgumi). Tam ir pievienoti vairāki agrāk nepublicēti dokumenti.

 
 
 
 
Tools
 
 
Kontaktinformācija
 
 • Vēstures arhīvs
 • Bâtiment Robert Schuman
  Place de l'Europe
  L-2929 Luxembourg

 • 00352 4300 27561
  00352 4300 24639
  00352 4300 23036


 • no pirmdienas līdz ceturtdienai: plkst. 9.30 – 17.30
 • piektdien: plkst. 9.30 – 12.30