Pagātnē

 

Eiropas Ogļu un tērauda kopienas (EOTK) Kopīgā asambleja, ko izveidoja 1952. gadā un 1958. gadā pārdēvēja par Eiropas Parlamentāro asambleju, 1962. gadā kļuva par Eiropas Parlamentu. Pirmās tiešās vēlēšanas notika 1979. gadā. Pašreizējos EP deputātus ievēlēja 2009. gada vēlēšanās, un viņu pilnvaru termiņš ilgs līdz 2014. gadam.

Computer graphic: 40 years of EU enlargements  

Parlamenta attīstība ir cieši saistīta ar līgumu secīgu pilnveidošanu, par kuras kulmināciju uzskatāms pašreizējais Lisabonas līgums. Šajos līgumos ir paredzēti Savienības noteikumi un darbības joma, un ar to starpniecību iepriekšējā EOTK ir kļuvusi par tagadējo Eiropas Savienību.

Gadiem ritot, tādi galvenie notikumi kā eiro ieviešana un Eiropas Savienības paplašināšanās ir ietekmējuši Eiropas Parlamentu, tā pilnvaras un sastāvu.

Parlamentā, kas ir nozīmīgs ES vēstures veidotājs un liecinieks, tagad atrodas Centrālais vēstures arhīvs, kas sniedz unikālu ieskatu par mūsu kopīgo vēsturi, tostarp informāciju par agrīnām debatēm no Asamblejas laikiem un iepriekšējo EP priekšsēdētāju arhīvus.