Secretary-General

 

Ģenerālsekretārs ir augstākais Parlamenta ierēdnis,kas vada Ģenerālsekretariātu, kura sastāvu un struktūru nosaka Prezidijs. Ģenerālsekretārs ir Parlamenta administratīvā persona, kuru ieceļ Prezidijs saskaņā ar Reglamenta 207. pantu.

Galvenās funkcijas
 • sniegt palīdzību Parlamenta priekšsēdētājam, Padomei, politiskām struktūrvienībām un deputātiem
 • bez priekšsēdētāja un Prezidija norādījumiem nodrošināt sekmīgu Parlamenta darba gaitu
 • pārbaudīt un kopā ar priekšsēdētāju paraksta visus aktu tekstus, kurus Eiropas Parlaments pieņēmis kopā ar Padomi
 • sagatavot ziņojuma iestrādi, lai Prezidijs varētu sagatavot Eiropas Parlamenta tāmes projektu
 
 
Klaus WELLE
Eiropas Parlamenta ģenerālsekretārs
 
Sazinieties ar ģenerālsekretāru
 
 • Bruxelles - Brussels
 • Building: PHS 11B11
 • Phone: + 32 / (0) 2 28 4 62 42
 • Fax: + 32 / (0) 2 23 1 12 32
 
 • Luxembourg
 • Building: KAD 06G012
 • Phone: + 352 / 4300 22 441
 • Fax: + 352 / 43 40 72
 
 • Strasbourg
 • Building: LOW 14055
 • Phone: + 33 / (0) 3 88 17 48 31
 • Fax: + 33 / (0) 3 88 17 96 91
 
 
 
Tools
 
 
Eiropas Parlamenta
adreses un telefona numuri
 
 • Bruxelles - Brussels
 • rue Wiertz
  Wiertzstraat
  B-1047 Brussel
 • Telefona centrāle
  Phone: + 32 / (0) 2 28 4 21 11
 
 • Luxembourg
 • Plateau du Kirchberg
  B.P. 1601
  L-2929 Luxembourg
 • Telefona centrāle
  Phone: + 352 / 4300 1
 
 • Strasbourg
 • 1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg cedex
 • Telefona centrāle
  Phone: + 33 / (0) 3 88 17 40 01