Īsumā

Šo faktu lapu mērķis ir sniegt vispārēju pārskatu par Eiropas integrāciju un Eiropas Parlamenta lomu šajā attīstībā.

 

Faktu lapas tika izveidotas 1979. gadā, kad notika Eiropas Parlamenta pirmās tiešās vēlēšanas. Kopš tā laika tās tiek regulāri pārskatītas un pārveidotas. To mērķis ir sniegt nespeciālistiem vienkāršu un kodolīgu vispārēju pārskatu par Eiropas Savienības iestādēm un politikas jomām, kā arī par Eiropas Parlamenta ieguldījumu šajā procesā. Šīs faktu lapas aptver sešas lielas tēmas: Eiropas Savienības darbība, Pilsoņu Eiropa, Iekšējais tirgus, Ekonomikas un monetārā savienība, Nozaru politika, Savienības ārējās attiecības.

Faktu lapas var būt vienlīdz ļoti noderīgas arī daudziem speciālistiem, ierēdņiem un studentiem, kuri iedziļinās Eiropas jautājumos, jo tajās ietvertā visaptverošā informācija ir izsmeļoša un precīza.

Lai lasītājiem būtu iespējams iegūt sīkāku informāciju, ir ietverta norāde uz specializētākiem materiāliem, tostarp lapā "Pētījumi" iekļautajiem izpētes dokumentiem, kurus publicējuši Eiropas Parlamenta politisko struktūrvienību darbinieki.

Šeit pieejamā faktu lapu tiešsaistes versija gada laikā tiek regulāri pārskatīta un atjaunināta, ja Eiropas Parlaments pieņem svarīgu nostāju vai apstiprina nozīmīgas politiskās nostādnes kādā jautājumā.

Tā ir pieejama 23 valodās.

Radakcionālo un komunikācijas darbību saskaņošanas nodaļa
E-pasts: editorial-secretariat@europarl.europa.eu