Eurobarometer: The EP and the expectations of European citizens

 
2014 Parlemeter

The Parlemeter of the European Parliament (EB/EP 82.4) was conducted face-to-face by TNS opinion, in the 28 Member States, among 27.801 EU citizens. The fieldwork took place between 29 November and 9 December 2014.

Main findings...

 
 
Previous Eurobarometers
 
Filter by year
Studju postelettorali EE 2014

Dan l-istħarriġ postelettorali sar fuq il-post minn TNS Opinion fi żmien l-elezzjonijiet Ewropej ta ' Mejju 2014. Dan għandu l-għan li jiġu mifhuma aħjar ir-raġunijiet li wasslu lill-eletturi Ewropej jipparteċipaw jew jastjenu f'din il-votazzjoni.

It-tagħlimiet ewlenin...

 
European youth in 2014

On the eve of the 2014 European Elections, the European Parliament has conducted an opinion survey among young Europeans aged 16-30 in the 28 EU Member States The survey addresses in turn the five main themes of EYE 2014, an event which will be held in Strasbourg on 9-11 May: youth and employment, the digital revolution, the future of the EU, sustainable development and European values.

Youth and employment

More than half of young Europeans feel that in their country young people have been marginalised and excluded from economic and social life by the crisis (57%). Although an absolute majority of young Europeans (55% versus 42%) consider that their country’s education and training system is well adapted to the current world of work, perceptions vary significantly between Member States. More than four in ten Europeans (43%) said that they would like to work, study or undergo training in another EU country, and just over a quarter even feel forced by the crisis to go to another EU country to study or work (26%). Lastly, young Europeans are not particularly enthusiastic about entrepreneurship: more than half of young Europeans have no interest in starting their own business (52%).

 
« Sena qabel l-elezzjonijiet ewropej tal-2014 »: taqsima parlometru

With six month go until the 2014 European elections, this European Parliament-commissioned Eurobarometer survey looks at the knowledge and perceptions the Euopean have from the European Parliament.

This is the third part of the EP Eurobarometer survey entitled ‘One year to go to the 2014 European elections’. The first part (on institutional issues) was published on 5 September 2013 and the second one (economic & social issues) on 18 October 2013. The fieldwork was carried out between 7 and 23 June 2013.

The survey was conducted using face-to-face methods by TNS Opinion in the 28 EU Member States, with 27 624 respondents. The results are shown either for the EU-28 (in the case of new questions) or in the form of EU-27 trends.

 
Baqa’ sena sal-elezzjonijiet Ewropej tal-2014

Sena qabel l-elezzjonijiet Ewropej tal-2014, dan l-istħarriġ tal-Ewrobarometru tal-Parlament Ewropew għandu l-għan li jagħti stampa ta' kif l-Ewropej iħarsu lejn is-sitwazzjoni ekonomika u soċjali kif ukoll lejn ir-riformi li għaddejjin bħalissa fil-qasam baġitarju u f'dak bankarju.

Din il-pubblikazzjoni hija t-tieni parti tal-istħarriġ tal-Ewrobarometru tal-Parlament Ewropew "Sena qabel l-elezzjonijiet Ewropej tal-2014", li l-ewwel parti tiegħu (il-parti istituzzjonali) ġiet ippubblikata fil-5 ta' Settembru 2013. Il-ġbir tad-data seħħ bejn is-7 u t-23 ta’ Ġunju 2013.

L-istħarriġ twettaq wiċċ imb wiċċ minn TNS Opinion fit-28 pajjiż tal-UE ma' 27 624 ċittadin. Ir-riżultati huma ppreżentati jew fil-livell tal-EU-28 għall-mistoqsijiet il-ġodda, jew inkella bħala tendenzi UE-27.

 
Baqa’ sena sal-elezzjonijiet Ewropej tal-2014

Bl-elezzjonijiet Ewropej tal-2014 sena biss ‘il bogħod, dan l-istħarriġ tal-Eurobarometer rigward il-Parlament Ewropew sar bl-għan li jagħti stampa tal-opinjoni tal-Ewropej dwar il-proġett Ewropew, dwar l-Unjoni Ewropea u dwar il-possibbiltajiet offruti mill-elezzjonijiet Ewropej tat-22 sal-25 ta' Mejju 2014.

Dan l-istħarriġ tal-Eurobarometer ikompli fuq dak ta’ Ġunju 2012 (“Sentejn qabel l-elezzjonijiet Ewropej tal-2014", EP/EB77.4). Il-ġbir tal-informazzjoni sar bejn is-7 u t-23 ta’ Ġunju 2013.

L-istħarriġ sar b’metodi “wiċċ imb wiċċ”, u twettaq minn TNS Opinion fit-28 Stat membru tal-UE, b’intervisti ma’ 27 624 parteċipant. Ir-riżultati huma murija jew għall-UE28 (fil-każ tal-mistoqsijiet il-ġodda) jew, għall-UE27, fil-forma ta’ xejriet.

Barra minn hekk, fil-kuntast elettorali attwali, deher li jkun siewi li tingħata analisi soċjodemografika dettaljata (mehmuża mas-sinteżi). Kull mistoqsija hija ppreżentata f’termini ta’ riżultati skont l-età, is-sess, l-okkupazzjoni u appartenenza jew le għaż-żona tal-ewro. Dawn ir-riżultati huma ppreżentati għal kull Stat Membru.

 
Women and Gender Inequalities in the Context of the Crisis

The European Parliament is dedicating International Women’s Day on 8 March 2013 to the "women's response to the crisis".

In this connection, the European Parliament asked TNS Opinion to carry out a Flash telephone survey. The fieldwork was carried out between 4 and 7 February 2013 in the 27 EU Member States, 25,556 European citizens were interviewed.

The questions focused on women and gender inequalities in the context of the crisis. Among the other subjects addressed: recruitment selection criteria and priority measures to be promoted with a view to the 2014 European elections.

 
Parlemeter 2012

This seventh Parlemeter survey was carried out by TNS Opinion & Social between 17 November and 2 December 2012 and involved 26 739 European citizens from the 27 EU Member States.

The main findings of this survey can be summarised as follows:

 
Abstention and voting behaviour in the 2009 European elections

In the view of the 2014 European elections, two complementary analyses were dedicated to the electoral behaviour in the 2009 European elections.

Firstly, a desk research on the electoral behaviour in 2009. It aims at better understanding the results of the post-electoral survey of the European Parliament, of June 2009 (face-to-face with 26 830 European citizens), in which four profiles of voters and abstainers were identified.

Secondly, a qualitative study based on focus groups (3 focus groups per Member States, of a dozen participants each) that were conducted across the 27 Member States in March 2012. These were more particularly dedicated to the reasons of two categories of abstainers in 2009: the "impulsive" and "unspecified" ones.

 
Women and the European Union (2009-2012)

With the June 2014 European elections on the horizon, and to coincide with the EP/national parliaments conference which took place on the 3 October 2012 on gender equality in the European Union, it seemed timely to revisit this question.

This study analyses the issues of concern to women in the EU since the 2009 European elections. The majority of Eurobarometer surveys conducted since this date have been analysed.

 
L-ewropej sentejn qabel l-elezzjonijiet tal-2014

Filwaqt li l-elezzjonijiet Ewropej tal-2014 qed joqorbu, deher opportun li jsir studju ġenerali dwar il-mod kif l-Ewropej iħarsu lejn l-Unjoni Ewropea, l-għarfien tagħhom rigward l-istituzzjonijiet tagħha kif ukoll l-istennijiet tagħhom f'dan il-perjodu ta' kriżi.

Il-ġbir ta' tagħrif għal dan l-istħarriġ Ewrobarometru/Parlament Ewropew sar mit-2 sad-19 ta' Ġunju 2012. L-istħarriġ twettaq wiċċ imb wiċċ minn TNS Opinion fis-27 pajjiż tal-UE ma' 26 622 ċittadin.

 
Irish referendum on Fiscal compact

This Flash Eurobarometer was conducted one day after the Irish referendum of 31st May 2012 on the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union (Fiscal compact). Two thousand Irish registered voters aged 18 or over were interviewed about their reasons for voting or not, their understanding of the treaty, as well as their main sources of information and knowledge about the EU.

Among the 50,6% who turned out to vote, 60,3% voted in favour of the treaty and 39,7% voted against it.

 
Il-kriżi u l-governanza ekonomika V

Dan l-istħarriġ tal-Ewrobarometru dwar “Il-kriżi u l-governanza ekonomika fl-Ewropa” huwa l-ħames wieħed li sar mill-Parlament Ewropew. L-istħarriġ twettaq minn TNS opinion bejn l-10 u l-25 ta’ Marzu 2012, f’intervisti wiċċ imb’wiċċ ma’ 26,593 ċittadin Ewropew li għandhom minn 15-il sena ’l fuq.

Qabel laqgħat importanti tal-kapijiet tal-istati u l-gvernijiet dwar it-tema tal-kriżi, il-parti l-kbira tal-Ewropej jaħsbu li l-UE għandha tieħu azzjoni sabiex jitnaqqas l-infiq pubbliku u fl-istess ħin tingħata spinta lit-tkabbir ekonomiku (47%), 25% tal-Ewropej jemmnu li għandha tingħata prijorità lil miżuri li jistimulaw l-ekonomija, u 23% huma favur miżuri sabiex jitnaqqas l-infiq pubbliku.

 
L-inugwaljanzi bejn is-sessi fl-Unjoni Ewropea

Il-Parlament Ewropew iddedika l-Jum Internazzjonali tan-Nisa tat-8 ta’ Marzu 2012 għad-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa.

F'din l-okkażjoni, il-Parlament Ewropew talab lit-TNS Opinion twettaq stħarriġ telefoniku Flash, li sar fid-19 u l-20 ta’ Jannar 2012, fis-27 Stat Membru tal-Unjoni u kien ikopri 25 539 cittadin Ewropew.

Il-mistoqsijiet li saru lill-Ewropej kienu kkonċentrati fuq l-inugwaljanza fil-pagi iżda kien hemm suġġetti oħrajn li ġew diskussi bħal pereżempju l-kustodja tal-ġenituri u t-taħlita professjonali.

 
Parlametru 2011

F'nofs it-terminu 2009-2014, dan il-Parlametru l-ġdid jeżamina l-perċezzjoni tal-Ewropej dwar il-Parlament Ewropew, il-politiki u l-valuri li huma jixtiequ jaraw promossi u difiżi.

Ix-xogħol ta' stħarriġ kien immexxi minn 'TNS opinion' bejn it-3 u l-20 ta' Novembru 2011 f'kuntest Ewropew partikolarment diffiċli: ejja niftakru, fost l-oħrajn, ir-referendum li ma sarx fil-Greċja, il-bdil tal-Prim Ministru f'dan il-pajjiż kif ukoll fl-Italja, iż-żieda fir-rata ta' interessi tad-djun sovrani f'bosta pajjiżi taż-żona tal-Euro, l-elezzjonijiet ġenerali fi Spanja, is-samit tal-G20, eċċ.

 
L-Ewropej u l-kriżi IV

L-istħarriġ tal-EB/PE "L-Ewropej u l-kriżi" twettaq fuq il-post bejn it-3 u t- 18 ta' Settembru 2011 minn TNS Opinion, wiċċ imbwiċċ ma' 26 856 ċittadin Ewropew li għandhom iktar minn 15-il sena. Dan huwa r-raba' stħarriġ dwar din it-tema, wara l-aħħar wieħed li sar f'April-Mejju 2011.

Fir-rigward tal-kwistjoni tas-solidarjetà finanzjarja bejn l-Istati Membri, wieħed josserva tendenza lejn ċerta polarizzazzjoni tal-opinjoni pubblika : in-numru ta' persuni interrogati li ma tawx opinjoni naqas bejn l-aħħar żewġ stħarriġiet, favur tweġibiet negattivi.

 
L-Ombudsman Ewropew u d-Drittijiet tat-Ċittadini

Tnejn u sebgħin fil-mija (72%) tal-persuni li wieġbu jgħidu li ma jħossuhomx infurmati sew dwar il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Huwa evidenti li l-Ombudsman, l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE u n-Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen għandhom rwol sinifikanti fil-proċess li bih iċ-ċittadini jiġu infurmati aħjar dwar il-Karta.

Kważi nofs il-persuni li wieġbu jqisu li d-dritt li wieħed imur minn pajjiż għall-ieħor u jirresiedi fejn jixtieq fl-UE huwa l-aktar dritt importanti taċ-ċittadini. Fit-tieni post fil-livell ta’ importanza tad-drittijiet taċ-ċittadini nsibu, skont il-persuni li wieġbu, id-dritt għal amministrazzjoni tajba, segwit mid-dritt li jitressqu lmenti lill-Ombudsman. Dan ir-riżultat joffri inkoraġġiment kbir għall-isforzi tal-Ombudsman biex isaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu sabiex jgħin liċ-ċittadini jagħmlu użu mid-dritt tagħhom għal amministrazzjoni tajba.

 
2011: Is-Sena Ewropea tal-Volontarjat

Fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew, l-2011 ġiet iddikjarata s-"Sena tal-Volontarjat", filwaqt li l-2012 se tkun is-"Sena tas-Solidarjetà Intergenerazzjonali": żewġ raġunijiet tajbin għall-Parlament Ewropew biex jagħmel stħarriġ tal-Ewrobarometru sabiex jiskopri x'jaħsbu l-Ewropej dwar dawn iż-żewġ kunċetti, u biex jifhem aħjar kif jesperjenzawhom jew iqiegħduhom fil-prattika.

Dan l-istħarriġ tal-Ewrobarometru sar bejn l-1 u s-16 ta' Mejju 2011 minn TSN opinion.

Qabel jiġu analizzati t-tweġibiet mill-Ewropej, huwa neċessarju li jiġu enfasizzati ċerti punti importanti li jistgħu jinsiltu minn dan l-istħarriġ.

 
L-Ewropej u l-kriżi III

Dan l-istħarriġ tal-Ewrobarometru dwar “L-Ewropej u l-kriżi” huwa t-tielet stħarriġ ta’ dan it-tip li sar mill-Parlament Ewropew.

L-ewwel wieħed twettaq f’Jannar-Frar 2009, sitt xhur qabel l-elezzjonijiet Ewropej, filwaqt li t-tieni wieħed twettaq f’Settembru 2010. Ix-xogħol għal dan l-istħarriġ twettaq mit-TNS opinion bejn it-13 ta’ April u t-2 ta’ Mejju 2011 fuq il-bażi ta’ intervisti wiċċ imb’wiċċ ma’ 26 825 ċittadin Ewropew.

Fis-seba’ xhur minn meta sar l-istħarriġ preċedenti, il-kuntest nazzjonali u internazzjonali kien ikkaratterizzat minn ħafna avvenimenti ewlenin li mingħajr l-ebda dubju kellhom rwol importanti fit-tweġibiet tal-Ewropej għall-mistoqsijiet li sarulhom.

 
 
L-Ewropej u l-enerġija (parti II)

Dan l-Ewrobarometru tal-Parlament Ewropew li ġie ddedikat lill-enerġija, isegwi stħarriġ preċedenti ppubblikat f’Jannar 2011 bil-ħsieb tal-Kunsill Ewropew tal-4 ta’ Frar (EB Standard 74.3). Dan l-istħarriġ jittratta l-provvista tal-enerġija, il-koperazzjoni u s-solidarjetà.

Filwaqt li jieħu inkunsiderazzjoni l-pożizzjonijiet il-ġodda adottati mill-Parlament Ewropew, dan l-istħarriġ il-ġdid mhux biss jiffoka fuq temi iktar speċifiċi, imma b’mod estremament importanti fuq l-iżvilupp tal-politika dwar l-enerġija tal-Unjoni wkoll: l-iffrankar tal-enerġija, id-diffikultajiet fil-provvista tal-enerġija, l-integrazzjoni ta’ netwerks u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija. Dan l-istudju twettaq mit-TNS Opinion bejn id-9 ta’ Frar u s-6 ta’ Marzu 2011, fil-kuntest ta’ xitwa kiefra u żieda fil-prezzijiet tal-materja prima kollha.

 
 
Il-faqar u l-esklużjoni soċjali

L-Agora taċ-Ċittadini dwar "il-kriżi u l-faqar" kienet organizzata mill-Parlament Ewropew fis-27 u t-28 ta' Jannar 2011. Ġabret flimkien lill-Membri tal-Parlament Ewropew (PE), il-Membri tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE), u r-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet mhux governattivi, li kienu qed jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili organizzata.

 
 
Il-100 anniversarju tal-Jum Internazzjonali tan-Nisa: Negħlbu d-diverġenza bejn is-sessi fl-UE

Dan l-istħarriġ tal-Parlament Ewropew tmexxa minn TNS Opinion mill-21 ta’ Frar 2011 sas-6 ta’ Marzu 2011, fl-okkażjoni tal-100 anniversarju tal-Jum Internazzjonali tan-Nisa.

 
 
“Parlometru” tal-Parlament Ewropew

L-istudju ta’ dan l-istħarriġ ġdid tal-Parlometru dwar il-Parlament Ewropew twettaq bejn il-25 ta’ Novembru u s-17 ta’ Diċembru 2010. Fid-dawl tal-elezzjonijiet Ewropej tal-2014, jeħtieġ li tiġi evalwata l-perċezzjoni li ċ-ċittadini Ewropej għandhom dwar il-Parlament Ewropew, u l-politiki u l-valuri li l-istituzzjoni għandha tiddefendi.

 
 
L-Ewropej u l-enerġija (parti I)

Lejlet l-ewwel Kunsill Ewropew tal-4 ta’ Frar 2011, li kien iddedikat esklussivament għall-enerġija, deher ċar li jkun utli li tiġi evalwata l-perċezzjoni li l-Ewropej għandhom dwar il-kwistjoni tal-enerġija u dwar ir-rwoli rispettivi tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha f’dan il-qasam.

 
 
“L-Ewropej u l-kriżi II

Dan l-istħarriġ dwar l-Ewropej u l-kriżi huwa t-tieni wieħed imqabbad mill-Parlament Ewropew. L-ewwel wieħed sar f'Jannar/Frar 2009, qabel l-elezzjonijiet Ewropej ta' Ġunju 2009.

Bejn iż-żewġ stħarriġiet tal-Parlament Ewropew, l-Unjoni Ewropea varat diversi inizjattivi biex tiġġieled kontra l-kriżi: regolamenti, fond monetarju Ewropew, governanza ekonomika, l-istrateġija 2020, eċċ. Il-Parlament adotta pożizzjonijiet dwar xi wħud minn dawn, jew inkella sejjer jagħmel hekk, permezz ta' diversi rapporti globali.

 
 
Il-PE quddiem dak li jistennew ic-cittadini Ewropej

This first, post-European elections standard "Parlemetre" functions as a primary post-electoral account of European citizens' perception of the European Parliament, and the image that the institution represents to them. In view of the 2014 elections, this survey acts equally to determine which of the policies defended by the European Parliament are perceived as priorities in the eyes of Europeans, and the values which the institution must defend in priority.

 
 
Il-faqar u l-esklużjoni soċjali

As part of the activities organised by the European Parliament to mark International Women's Day, a seminar on 2 March 2010 chaired by Ms Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vice-President of the EP, addressed the following issue: 'Towards 2014: What are the links between women and the European Union?'Following the European elections of June 2009, it was important to ask a certain number of fundamental questions when evaluating the outcome.

 
 
Stħarriġ wara l-elezzjonijiet tal-2009

Dan l-istħarriġ sar ġimgħa wara l-elezzjonijiet Ewropej ta' Ġunju 2009, mit-12 ta' Ġunju sas-6 ta' Lulju, fost 26 830 ċittadin Ewropew b'kuntatt personali. Dan sar sabiex jinftehmu aħjar ir-raġunijiet għaliex l-eletturi Ewropew ipparteċipaw jew ma pparteċipawx f'dawn l-l-elezzjonijiet.

 
 
Il-bidla fil-klima

Fir-rebbiegħa 2008, il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew nidew studju kbir dwar l-imġiba tal-Ewropej lejn il-bidla fil-klima (ara EB 69.2). F’dak iż-żmien, il-Kummissjoni Ewropea kienet għadha kif ippreżentat serje ta’ proposti relatati ma’ dan is-suġġett u l-Parlament kien waqqaf kumitat temporanju f’dan ir-rigward.

 
 
L-Ewropej - xahar 'il bogħod mill-elezzjonijiet

Fuq talba tal-Parlament, TNS Opinion għamel, mill-4 sal-15 ta' Mejju 2009, servej pre-elettorali lil bejn wieħed u ieħor 27.218 ċittadin Ewropew imniżżel fil-listi elettorali. Fir-rigward tas-servejs tradizzjonali EB/PE magħmula wkoll mit-TNS Opinion għall-Eurobarometer, il-metodoloġija tvarja: iċ-ċittadini bl-età ta' 15-il sena u fuqhom ġew imsaqsa wiċċ imb'wiċċ għall-EB/PE; iċ-ċittadini bl-età ta' 18-il sena u fuqhom ġew imsaqsa permezz tat-telefown fil-parti l-kbira tal-pajjiżi, imma ġew imsaqsa wiċċ imb'wiċċ fil-pajjiżi fejn is-servizz telefoniku mhuwiex tajjeb jew mifrux biżżejjed għas-servej pre-elettorali. B'konsegwenza, ir-riżultati komparattivi jridu jiġu analizzati filwaqt li jiġu rrispettati fil-prinċipju d-differenzi tal-metodoloġija. Dawn jippermettu madankollu li jinstabu t-tendenzi fuq servej ta' sena u nofs. Għal raġunijiet marbuta mar-restrizzjonijiet legali, ir-riżultati relatati mal-Italja u l-Lussemburgu mhux se jkunu ppubblikati.

 
 
L-ewropej u l-kriżi ekonomika u finanzjarja I

Lejlet l-elezzjonijiet Ewropej, kien importanti li jitkejlu l-perċezzjonijiet tal-Ewropej dwar l-azzjonijiet tal-UE fid-dawl tal-kriżi ekonomika u finanzjarja.

Dan l-istħarriġ, li sar premezz ta' intervisti wiċċ'imb wiċċ ma' 27,218-il ċittadin (fil-perjodu ta' bejn nofs Jannar u nofs Frar), juri tħassib kollettiv dwar il-kriżi, talba għal azzjonijiet aktar koordinati fil-livell tal-UE kif ukoll interpretazzjonijiet nazzjonali differenti ħafna minn xulxin dwar l-irwol tal-ewro. B'mod mill-aktar ċar juri wkoll varjazzjonijiet fil-livell soċjodemografiku: in-nisa huma mħassba aktar, kif ukoll aktar kritiċi, dwar l-ewro, flimkien ma' ċittadini li telqu l-iskola fl-età ta' ħmistax-il sena jew qabel.

 
 
L-elezzjonijiet ewropej tal-2009

Ir-riżultati ta’ dan l-istħarriġ dwar l-elezzjonijiet għandhom jitqiegħdu fil-kuntest tal-ġrajjiet kurrenti internazzjonali. Fil-fatt, l-istħarriġ dwar is-suġġett (Jannar/Frar) ħabat ma’ avveniment internazzjonali importanti ħafna: l-investitura ta’ Barack Obama, it-tnedija tal-ewwel pjan tiegħu ta’ rkupru, is-sitwazzjoni f’Gaża, eċċ.

 
 
In-nisa u l-elezzjonijiet Ewropej

Biex jiġi mfakkar Jum il-Mara u fid-dawl tal-elezzjonijiet Ewropej li se jsiru bejn l-4 u s-7 ta’ Ġunju 2009, ġew iddedikati żewġ surveys tal-Ewrobarometru b’mod partikolari għall-attitudnijiet u għat-tħassib tan-nisa fir-rigward tal-Unjoni Ewropea. Analiżi soċjodemografika kummissjonata mill-PE tanalizza r-riżultati kumulattivi tas-surveys tal-Ewrobarometru; EB68, EB69 u EB70 (mill-ħarifa tal-2007 sal-ħarifa tal-2008). L-Ewrobarometru Flash, li sar fuq talba tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni Ewropea, jiffoka b’mod speċifiku fuq in-nisa fl-elettorat meta l-elezzjonijiet Ewropej tal-2009 jinsabu wara l-bieb.

 
 
L-Elezzjonijiet Ewropej 2009

Ir-riżultati tat-tieni Ewrobarometru dwar l-Elezzjonijiet Ewropej 2009 għandhom jinqraw mingħajr ma jiġi injorat il-fatt li l-istħarriġ sar fl-eqqel tal-kriżi ekonomika u finanzjarja f’Ottubru u Novembru 2008. Ġew enfasizzati għadd ta’ tendenzi: it-tħassib ta’ natura ekonomika u soċjali, li diġà kien fost il-preokkupazzjonijiet ewlenin tal-istħarriġ preċedenti li sar fir-rebbiegħa 2008 (EB69), juri żieda kbira. L-Ewropej huma dejjem aktar inkwetati dwar il-qagħda personali tagħhom. Għall-kuntrarju, it-tħassib ta’ natura kollettiva juri tnaqqis ċar: it-terroriżmu, l-immigrazzjoni u l-bidla fil-klima. Matul il-kriżi, ftit kien hemm interess fl-elezzjonijiet Ewropej.

 
 
Bidla fil-Klima

Ir-riżultati ewlenin ta' dan l-istudju dwar il-bidla fil-klima, ikkummissjonat b'mod konġunt mill-Parlament Ewropew u mill-Kummissjoni Ewropea, jixhdu qawmien ta' kuxjenza ta' vera fost l-Ewropej u kif ukoll ir-rieda li jġibu ruħhom b'mod li jkun aktar "ekoloġikament responsabbli".

 
 
Elezzjonijiet Ewropej 2009

Dan l-istudju, iddedikat għall-ewwel darba għall-Parlament Ewropew, jiżvela li l-Parlament igawdi minn immaġini pożittiva f'għajnejn l-Ewropej. Fil-fatt, għalkemm il-Parlament ibati, fost affarijiet oħra, minn nuqqas ta' viżibilità, l-istituzzjoni hi meqjusa bħala waħda demokratika u hi apprezzata għall-irwol unifikanti tagħha. L-Ewropej jallokawlu pożizzjoni importanti fil-kuntest tal-UE u l-maġġoranza jikkunsidraw li l-Parlament Ewropew hu attwalment l-istituzzjoni bl-aktar setgħa fil-qasam tat-teħid ta' deċiżjonijiet fi ħdan l-UE. Barra minn hekk, iqisu li hu l-istituzzjoni li għandu jkollu l-aktar setgħa.

 
 
Perċezzjoni tal-Parlament Ewropew mill-Ewropej

Din l-inkjesta tal-Ewrobarometru (Nru 68) twettqet fir-rebbiegħa 2007, sentejn qabel l-elezzjonijiet Ewropej tal-4-7 ta' Ġunju 2009. Permezz tagħha ġie aċċertat li l-Ewropej jaraw lill-Parlament bħala l-istituzzjoni li għandha l-aktar setgħa fi ħdan l-UE u bħala dik li jixtiequ jaraw tikseb l-aktar influwenza. Imma allavolja huma konxji tal-irwol leġiżlattiv importanti, jekk mhux deċisiv f'ċerti każi, li għandu l-PE, madankollu għadhom ma jafux sew kif jaħdem. Infatti, maġġoranza ta' dawk mistħarrġa jaħsbu li l-Membri jpoġġu fil-Kamra skont id-delegazzjonijiet nazzjonali u mhux fi ħdan il-gruppi politiċi skont l-affiljazzjonijiet politiċi tagħhom.

 
 
 
Tools
 
 
Stħarriġ ta' opinjoni tal-Parlament Ewropew

Il-Parlament Ewropew regolarment jikkummissjona studji dwar l-istat tal-opinjoni pubblika fl-Istati Membri.

Permezz t'hekk, il-Parlament Ewropew jisforza ruħu biex jifhem aħjar il-perċezzjonijiet u t-tamiet li għandhom iċ-ċittadini dwar l-attivitajiet tiegħu u dwar dawk tal-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali. Dan ikun ta' għajnuna prezzjuża għat-tħejjija, għad-deċiżjoni u għall-evalwazzjoni tal-ħidma tiegħu.

Il-qarrej jista’ jsib mhux biss informazzjoni dwar l-attitudnijiet tal-Ewropej f’dak li jirrigwarda l-bidla fil-klima jew is-sitwazzjoni ekonomika bħalissa, imma wkoll dwar dak li ċ-ċittadini jipperċepixxu u jistennew mill-elezzjonijiet Ewropej, mill-Parlament Ewropew u mill-integrazzjoni Ewropea b’mod ġenerali.