Apprendistati fil-Parlament Ewropew

 

Il-Parlament joffri bosta possibbiltajiet ta' apprendistati fi ħdan is-Segretarjat Ġenerali tiegħu sabiex jipprovdi opportunitajiet għat-taħriġ vokazzjonali taċ-ċittadini u biex jippermettilhom jiffamiljarizzaw irwieħhom iktar ma' x’inhu u x’jagħmel il-Parlament Ewropew.

 
 
 
Apprendistati għal gradwati universitarji - Għażla Ġenerali jew Għażla ta’ Ġurnaliżmu (Boroż ta’ Studju Schuman)

L-apprendistati għal gradwati universitarji huma maħsuba biex jippermettu lill-apprendisti jissupplimentaw l-għarfien li jkunu kisbu mill-istudji tagħhom u biex isiru midħla tal-attività tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari tal-Parlament Ewropew.

Dawn l-apprendistati jkopru:

 • Il-boroż ta’ studju Robert Schuman, ġenerali
 • Il-boroż ta’ studju Robert Schuman, fil-ġurnaliżmu.

Il-kandidati għal apprendistat għall-gradwati universitarji jridu.

 • ikunu ċittadini ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew ta' pajjiż applikant, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5(2) tar-Regoli Interni;
 • ikunu għalqu t-18-il sena sad-data meta jibda l-apprendistat;
 • ikunu għalqu t-18-il sena sad-data meta jibda l-apprendistat;
 • ma jkunux ibbenefikaw minn apprendistat ieħor jew impjieg imħallas għal aktar minn erba' ġimgħat wara xulxin mill-baġit tal-Unjoni Ewropea.

Il-kandidati għall-boroż ta’ studju fil-ġurnaliżmu Robert Schuman għandu jkollhom esperjenza professjonali ppruvata permezz ta' pubblikazzjonijiet, jew permezz ta' sħubija f’assoċjazzjoni ta’ ġurnalisti fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, jew kwalifika fil-ġurnaliżmu rikonoxxuta fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jew fil-pajjiżi applikanti.

Dawn l-apprendistati jingħataw għal perjodu ta' ħames xhur li ma jistax jiġi estiż.

Id-dati tal-apprendistati u l-iskadenzi sa meta jiġu milqugħa l-applikazzjonijiet
Perjodu tal-applikazzjoni Perjodu tal-apprendistat
mill-15 ta’ Awwissu sal-15 ta’ Ottubru (f’nofsillejl) l-1 ta’ Marzu sal-31 ta’ Lulju
mill-15 ta’ Marzu sal-15 ta’ Mejju (f’nofsillejl) 1-1 ta’ Ottubru sat-28/29 ta’ Frar

Biex tapplika għall-apprendistat għandek tissodisfa l-kundizzjonijiet u timla l-formola tal-applikazzjoni online.

Nagħtuk parir ma tistenniex sal-aħħar jum biex tapplika, ħalli s-sistema ma titgħabbiex iżżejjed minħabba għadd kbir ta’ applikazzjonijiet.

Meta tapplika online, għandek massimu ta' 30 minuta għad-dispożizzjoni tiegħek biex timla kull paġna tal-formola. Nixtiequ ninfurmawk li jekk tħalli l-applikazzjoni inattiva għal 30 minuta, l-informazzjoni li tkun daħħalt tintilef. Għalhekk nagħtuk parir taqra b’attenzjoni r-‘Regoli Interni li jmexxu l-Apprendistati u ż-Żjajjar ta' Studju fis-Segretarjat Ġenerali tal-Parlament Ewropew’ u l-Mistoqsijiet Frekwenti qabel timla l-formola tal-applikazzjoni.

Sabiex tapplika għal apprendistat fid-Direttorati Ġenerali li jikkorrispondu l-aktar mal-profil tiegħek, tista’ taqra d-deskrizzjoni tagħhom permezz tal-buttuna tal-informazzjoni i fl-aħħar paġna tal-formola tal-applikazzjoni jew iżżur is-sit tas-Segretarjat tal-Parlament Ewropew.

L-applikazzjoni ma tkunx tista' tinbidel 'online' u trid timtela u tintbagħat fi stadju wieħed. Wara li timla l-applikazzjoni, jekk jogħġbok aċċerta ruħek li hija korretta u kompluta qabel ma tibgħatha.

Tista’ tibgħat applikazzjoni waħda biss għal possibbiltà ta’ apprendistat waħda. F’każ ta’ diversi applikazzjonijiet għal possibbiltà ta’ apprendistat waħda, inżommu biss dik l-iktar reċenti.

NB: Kull applikazzjoni li ma tkunx kompluta tiġi rrifjutata awtomatikament.

Ladarba tkun ikkonfermajt/bgħatt l-applikazzjoni online tiegħek, fl-indirizz tal-e-mail tiegħek tirċievi messaġġ awtomatiku ta' konferma. Il-messaġġ ikun fih numru ta' konferma li għandek tikkwotah f'kull korrispondenza eventwali dwar l-apprendistat u s-sommarju tal-applikazzjoni tiegħek fil-format pdf, li, jekk noffrulek apprendistat, tintalab verżjoni stampata tiegħu

Għal aktar informazzjoni ara:
 
 
Apprendistati ta’ taħriġ

Il-Parlament Ewropew joffri lill-kandidati li jkunu diġà kisbu, qabel id-data tal-għeluq u l-preżentazzjoni tal-formola tal-applikazzjoni, ċertifikat tat-tlestija tal-edukazzjoni sekondarja li jikkorrispondi għal livell ta' edukazzjoni li jippermetti li dak li jkun jibda studji universitarji jew li jkunu segwew korsijiet ta' studju ogħla jew tekniċi ekwivalenti, il-possibbiltà li jagħmlu apprendistati ta’ taħriġ. Dawn l-apprendistati għandhom ikunu riżervati b'mod partikolari għaż-żgħażagħ li jkunu mitluba jwettqu apprendistat bħala parti mill-kors tal-istudju tagħhom sakemm dawn ikunu għalqu t-18-il sena fl-ewwel ġurnata tal-apprendistat tagħhom.

It-tul ta’ żmien tal-apprendistati ta’ taħriġ huwa minn xahar sa erba’ xhur, b’possibbiltà ta’ deroga.

(1) Apprendistati ta’ taħriġ mhux obbligatorji

Dati tal-bidu tal-apprendistat u skadenzi għall-wasla tal-applikazzjonijiet għall-apprendistati mhux obbligatorji:
Perjodu tal-applikazzjoni Bidu tal-apprendistat (massimu ta’ 4 xhur)
1-1 ta' Awwissu sal-1 ta' Ottubru 1-1 ta’ Jannar
1-1 ta' Diċembru sal-1 ta' Frar 1-1 ta’ Mejju
1-1 ta' April sal-1 ta' Ġunju 1-1 ta’ Settembru

(2) Apprendistati ta’ taħriġ obbligatorji

Il-Parlament Ewropew jista’ jaċċetta applikanti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ġenerali tal-ammissjoni, jekk apprendistat ikollu natura obbligatorju fil-qafas :

 • ta’ kors universitarju jew ta’ istituzzjoni edukattiva ta’ livell ekwivalenti,
 • tat-taħriġ professjonali ta' livell għoli organizzat minn entità mingħajr skop ta' qligħ (partikolarment istituzzjonijiet jew entitajiet pubbliċi),
 • ta’ rekwiżit biex wieħed ikun jista' jeżerċità professjoni,

sakemm tingħata ġustifikazzjoni minn dawn il-korpi/entitajiet li jipprovdu aċċess għall-eżerċizzju ta’ professjoni.

Dati tal-bidu tal-apprendistat u skadenzi għall-wasla tal-applikazzjonijiet għall-apprendistati obbligatorji:
Skadenza għar-reġistrazzjoni Bidu tal-apprendistat
l-1 ta’ Ottubru Bejn l-1 ta' Jannar u t-30 ta' April
l-1 ta’ Frar Bejn l-1 ta' Mejju u l-31 ta' Awwissu
l-1 ta’ Ġunju Bejn l-1 ta' Settembru u l-31 ta' Diċembru

Sabiex tkun tista’ tapplika għal apprendistat, għandek tissodisfa l-kundizzjonijiet ta' ammissjoni u timla' l-formola ta’ applikazzjoni online.

Nagħtuk parir ma tistenniex sal-aħħar jum biex tapplika, sabiex is-sistema ma titgħabbiex iżżejjed minħabba għadd kbir ta’ applikazzjonijiet.

Nixtiequ ninfurmawk li jekk tħalli l-formola ta’ applikazzjoni inattiva għal 30 minuta, l-informazzjoni li tkun daħħalt tintilef. Nagħtuk parir biex qabel timla’ l-applikazzjoni, taqra b’attenzjoni r-Regoli Interni li jmexxu l-Apprendistati u ż-Żjajjar ta’ Studju fis-Segretarjat Ġenerali tal-Parlament Ewropew u l-Mistoqsijiet Frekwenti.

Sabiex tapplika għal apprendistat mad-Direttorati Ġenerali li jikkorrispondu l-aktar mal-profil tiegħek, tista’ taqra d-deskrizzjoni tagħhom permezz tal-buttuna tal-informazzjoni i fuq l-aħħar paġna tal-formola ta’ applikazzjoni jew għandek il-possibbiltà li żżur is-sit tal-internet tas-Segretarjat Ġenerali tal-Parlament Ewropew.

Ir-reġistrazzjoni ma tistax titbiddel online. Din tingħalaq u tintbagħat fi stadju wieħed. Wara li tkun imlejt il-formola ta’ applikazzjoni online, għandek tivverifika l-kontenut qabel tikklikkja fuq “Ibgħat”.

Kull applikazzjoni li ma tkunx kompluta tiġi rrifjutata awtomatikament.

Ladarba tkun ikkonfermajt/bgħatt l-applikazzjoni online, fl-indirizz tal-e-mail tiegħek tirċievi messaġġ awtomatiku ta' konferma. Il-messaġġ ikun fih numru ta' konferma li għandek tikkwotah f'kull korrispondenza eventwali dwar l-apprendistat tiegħek, flimkien ma’ test mehmuż li jipprovdilek aċċess għal sommarju tal-applikazzjoni tiegħek fil-format pdf, li, jekk noffrulek apprendistat, tintalab verżjoni stampata tiegħu.

Għal aktar informazzjoni ara:
 
 
 
Apprendistati ta' taħriġ fit-traduzzjoni

Il-Parlament Ewropew joffri lill-kandidati li jkunu diġà kisbu, qabel id-data tal-għeluq tal-applikazzjonijiet, ċertifikat ta' edukazzjoni sekondarja li jikkorrispondi għal livell ta' edukazzjoni li jippermettilek tibda studji universitarji jew li jkunu segwew korsijiet ta' studju ogħla jew tekniċi ekwivalenti, il-possibbiltà li jagħmlu apprendistati ta' taħriġ fit-traduzzjoni. Dawn l-apprendistati għandhom ikunu riżervati b'mod partikolari għall-kandidati li huma mitluba jwettqu apprendistat bħala parti mill-kors tal-istudju tagħhom sakemm dawn ikunu għalqu 18-il sena fl-ewwel ġurnata tal-apprendistat tagħhom.

Kandidati għal apprendistat ta' taħriġ fit-traduzzjoni jridu:

 • ikunu ċittadini ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew ta' pajjiż kandidat ;
 • ikollhom18-il sena jew aktar fid-data meta jibda l-apprentistat
 • ikollhom konoxxenza perfetta ta' lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew lingwa uffiċjali ta' pajjiż kandidat għas-sħubija fl-Unjoni Ewropea, kif ukoll ikunu jafu tajjeb żewġ lingwi uffiċjali oħra tal-Unjoni Ewropea
 • ma jkunux ibbenefikaw minn apprendistat ieħor jew impjieg imħallas għal aktar minn erba' ġimgħat wara xulxin mill-baġit tal-Unjoni Ewropea.

L-apprendistati ta' taħriġ fit-traduzzjoni jingħataw għal perjodu bejn xahar u tliet xhur. Fuq bażi eċċezzjonali, dawn jistgħu jiġġeddu għal perjodu massimu ta' tliet xhur.

Il-perjodi tal-apprendistati ta' taħriġ u d-dati tal-għeluq korrispendenti tal-applikazzjonijiet:
Bidu tal-apprendistat Perjodu tal-applikazzjoni
l-1 ta’ Jannar il-15 ta’ Ġunju – il-15 ta’ Awwissu (f'nofsillejl)
l-1 ta’ April il-15 ta’ Settembru – -il-15 ta’ Novembru (f'nofsillejl)
l-1 ta’ Lulju il-15 ta' Diċembru – il-15 ta' Frar (f'nofsillejl)
l-1 ta’ Ottubru il-15 ta' Marzu – il-15 ta' Mejju (f'nofsillejl)

Fid-dawl tal-għadd konsiderevoli ta' applikazzjonijiet, inħeġġuk biex ma tistenniex sal-aħħar ġurnata biex tapplika, sabiex is-sistema ma titgħabbiex iżżejjed.

L-apprendistati ta' taħriġ fit-traduzzjoni jsiru fil-Lussemburgu.

L-apprendisti li jagħmlu apprendistat ta' taħriġ fit-traduzzjoni jiċievu allowance kull xahar. Bħala gwida, fl-2014 l-allowance hija ta' EUR 300 kull xahar

Jekk int interessat(a) f'apprendistat ta' taħriġ fit-traduzzjoni , jekk jogħġbok aqra r-Regoli Interni dwar l-Apprendistati fit-Traduzzjoni

Nixtiequ niġbdulkom l-attenzjoni għall-kundizzjonijiet tal-ammissjoni. Tintalab tipprovdi dawn id-dokumenti kemm-il darba tintgħażel b'mod preliminari:

 • il-formola tal-applikazzjoni, mimlija u ffirmata kif xieraq,
 • kopja tal-passaport jew tal-karta ta’ identità tiegħek,
 • kopji tad-diplomi u ċertifikati tiegħek,
 • u kopja tar-riżultati universitarji tiegħek, jekk huma disponibbli.

F'dan l-istadju m'għandekx tibgħat dawn id-dokumenti. Tintalab tipprovdi dawn id-dokumenti jekk kemm-il darba tintgħażel b'mod preliminari.

Fil-każ li tintgħażel b'mod preliminari għal apprendistat ta' taħriġ, l-applikazzjoni tiegħek titqies biss bħala valida jekk tippreżenta d-dokumenti kollha msemmija hawn fuq.

Jekk tissodisfa l-kundizzjonijiet tal-ammissjoni, jekk jogħġbok imla l-formola tal-applikazzjoni onlajn.

Nixtiequ ninfurmawk li jekk tħalli l-applikazzjoni inattiva għal 30 minuta, l-informazzjoni li tkun daħħalt tintilef. Għalhekk nagħtuk parir li qabel ma timla l-formola tal-applikazzjoni taqra b'attenzjoni r-Regoli Interni dwar l-Apprendistati fit-Traduzzjoni.

Ladarba l-applikazzjoni ġiet mitfugħa, din ma tkunx tista' tinbidel onlajn u trid titlesta u titressaq fi stadju wieħed. Mudell tal-formola hija disponibbli (ara l-link ta' hawn taħt) biex tgħinek tipprepara l-applikazzjoni tiegħek qabel tressaqha onlajn.

NB: Żomm kopja tan-numru li se jingħatalek wara li l-applikazzjoni onlajn tiegħek tiġi vvalidata.

Għal aktar informazzjoni ara:
 
 
Interpreti għall-konferenzi

Id-Direttorat ta’ l-Interpretazzjoni tal-Parlament Ewropew ma jipprovdix taħriġ bażiku lil-lingwisti li jkunu jridu jispeċjalizzaw fl-interpretar tal-konferenzi, peress li skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà, dan huwa r-responsabiltà ta' l-awtoritajiet nazzjonali fl-Istati Membri.

Jekk diġà għandek kwalifika fl-interpretar tal-konferenzi u taf taħlita ta’ lingwi li huma rilevanti għall-istituzzjoni, mela għandek tikkunsidra li tapplika għal test ta’ akkreditament jew għal kompetizzjoni miftuħa (ara Interpretar għall-Ewropa).

Possibiltajiet oħra

Jekk tinteressak karriera bħala interpretu tal-konferenzi, iżda għadek m’intix kwalifikat, numru ta’ universitajiet fl-Ewropa joffru korsijiet li jwasslu għal kwalifika fit-traduzzjoni u fl-interpretar. Biex tikseb lista ta’ l-universitajiet li joffru korsijiet fuq bażi full-time mur fuq din il-link.

Għaldaqstant, jekk diġà għandek lawrja fi kwalunkwe qasam, iżda xorta waħda tixtieq titħarreġ biex issir interpretu tal-konferenzi, jista’ jinteressak il-fatt li dan il— «Master Ewropew» huwa offrut minn numru ta' istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni ogħla.

 
 
 
 
Tools
 
 
Kuntatti
 
 • Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-uffiċċju adegwat għat-tip ta' apprendistat li inti interessat(a) fih, wara li tkun qrajt ir-regoli rilevanti.

 
Għal apprendistati ġenerali/fil-ġurnaliżmu
 • European Parliament
 • Traineeships Office
  GEO 02A018
  L - 2929 LUXEMBOURG
 • +352 / 43 00 248 82
 
Ghat-'traineeships' fit-traduzzjoni