Ir-Regoli ta' Proċedura

 

L-Artikolu 232 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jiddikjara li l-Parlament Ewropew għandu jadotta Regoli ta' Proċedura. Dawn huma ir-regoli interni tal-Parlament li jirregolaw l-organizzazzjoni u l-operat tiegħu.

 
 

Kull darba li dawn jiġu aġġornati jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea, li wieħed jista' jikseb mill-ħwienet ta' l-Uffiċċju għall-Pubblikazzjonijiet Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Dawn huma wkoll dispsonibbli fuq il-websajt tal-Parlament fuq l-Internet u jitqassam bħala fuljett fil-Parlament.

 
 
Tools