Għotjiet

 
Informazzjoni ġenerali dwar l-għotjiet mogħtija

Ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit tal-Unjoni Ewropea jistabbilixxi, fost il-prinċipji għall-implimentazzjoni tal-baġit, il-prinċipju tat-trasparenza li huwa affermat tul ir-Regolament Finanzjarju kollu u r-Regoli ta’ Applikazzjoni tiegħu permezz ta’ dispożizzjonijiet diversi li jiżguraw il-pubblikazzjoni xierqa (ex ante u/jew ex post) tal-implimentazzjoni tal-baġit.

Għal dak li jikkonċerna l-għotjiet, il-pubblikazzjoni hija definita mill-Artikolu 128 tar-Regolament Finanzjarju li jipprevedi kemm pubblikazzjoni ex ante tal-programm annwali u sejħiet għal proposti kif ukoll pubblikazzjoni ex post tal-għotjiet mogħtija matul sena finanzjarja. Għal dan l-għan, huwa utli li jiġi mfakkar li għotja titqies mogħtija meta jingħata l-ewwel impenn ġuridiku, jiġifieri l-ewwel ftehim jiġi ffirmat.

 
Directorate General for Interpretation and Conferences – financial support for training in conference interpreting

The Directorate General for Interpretation and Conferences of the European Parliament has adopted a Work Programme on financial support for training in conference interpreting. The work programme covers the academic year 2014/2015.

The call for proposals for the organisation of postgraduate courses and projects aimed at supporting interpreter training is now open. The deadline for the submission of applications is 16 May 2014 as per dispatch mark.

Before completing the application form, applicants are advised to read carefully the call for proposals and the accompanying documents.

 
 
Pubblikazzjoni ex post

Skont ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit tal-Unjoni Ewropea, l-għoti tal-għotjiet huwa suġġett għall-prinċipju ta’ trasparenza li jfisser li fost oħrajn hemm l-obbligu ta’ pubblikazzjoni ex post.

L-Artikolu 169 tar-regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament Finanzjarju, li għadu applikabbli għall-għotjiet mogħtija fl-2012, iżda li se jiġi sostitwit mill-Artikoli 21 u 191 l-ġodda tar-Regoli ta’ Applikazzjoni għall-għotjiet mogħtija mill-2013, jistipula li "il-konċessjonjiet [l-għotjiet] kollha mogħtija tul sena finanzjarja, ħlief boroż ta' studju mħallsa lill-persuni naturali, ikunu ppublikati fis-sit tal-internet tal-istituzzjonijiet tal-Komunità fl-ewwel nofs tas-sena li tiġi wara l-għeluq tas-sena tal-baġit li fiha ngħataw ".

Il-Parlament Ewropew huwa obbligat, sabiex jirrispetta l-leġiżlazzjoni fil-qasam tal-protezzjoni ta’ data personali (Artikolu 35 tar-Regolament Finanzjarju u Artikolu 21 tar-Regoli ta’ Applikazzjoni) jillimita l-informazzjoni li hija pubblikata fuq l-għotjiet. Informazzjoni dwar l-għotjiet mogħtija dawn l-aħħar sentejn se tkun ippubblikata fuq il-websajt. L-informazzjoni relatata mas-snin preċedenti se tkun aċċessibbli mid-Direttorati Ġenerali responsabbli u fir-rispett tar-Regolament 45/2001/KE (ara l-opinjoni legali fuq din il-websajt).

Ikkonsulta:
  • Lista ta’ għotjiet mogħtija (fl-2012u l-2011)
 
 
 
 
 

The call for proposals (DG COMM) for grants to be funded from the 2014 budget is closed. A new call for proposals for grants under the 2015 budget will be published around 1 September 2014. Organisations which are already partner will be notified by e-mail when the call is published. For organisation which are not yet partner, we recommend to consult the website on a regular basis.

 
 
Archives - DG Communication