Preżentazzjoni

L-għan ta’ dawn il-Paġni ta' Tagħrif huwa li jagħtu stampa globali tal-integrazzjoni Ewropea u l-kontribut tal-Parlament Ewropew f’din l-evoluzzjoni.

 

Il-Paġni ta' Tagħrif inħolqu fl-1979 għall-ewwel elezzjonijiet diretti tal-Parlament Ewropew. Minn dakinhar ġew riveduti u modifikati regolarment. L-għan tagħhom huwa li, b’mod sempliċi u fil-qosor, jagħtu stampa globali tal-istituzzjonijiet u l-politiki tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll tar-rwol tal-Parlament Ewropew fl-iżvilupp tagħhom, lil dawk li mhumiex speċjalisti dwar is-suġġett. Il-kontenut tal-iskedi informattivi huwa struttrat f’sitt suġġetti prinċipali, jiġifieri:

  • Kif taħdem l-Unjoni Ewropea,
  • L-Ewropa taċ-ċittadini,
  • Is-Suq Intern,
  • L-Unjoni Ekonomika u Monetarja,
  • Il-Politiki Settorjali,
  • Ir-relazzjonijiet barranin tal-UE.

Permezz ta' spjegazzjoni fil-qosor iżda kompluta u eżatta, il-Paġni ta' Tagħrif jistgħu jkunu wkoll utli ħafna għal diversi professjonisti, ħaddiema ċivili u studenti li jinteressaw ruħhom dwar l-affarijiet Ewropej.

Il-qarrej li jkun jixtieq jidħol f'aktar dettall dwar xi suġġett jiġi riferut għal xogħlijiet speċjalizzati, li jinkludu dokumenti ta' riċerka ppubblikati mid-dipartimenti għall-politiki tal-Parlament Ewropew u disponibbli fil-paġna "Studji".

Il-verżjoni onlajn li tinsab hawn tiġi riveduta u aġġornata regolarment – malli l-Parlament Ewropew jadotta pożizzjoni jew politika importanti – matul is-sena kollha.

Din hija disponibbli bi 23 lingwa.

Minbarra dan, verżjoni stampata tal-Paġni ta' Tagħrif se tiġi ppubblikata fil-bidu tal-2014, mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet.

Jekk tixtieq tordna kopja, tista' tagħmel dan fis-sit tal-Internet tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet fl-indirizz elettroniku li ġej: http://bookshop.europa.eu.

 

Unità tal-Koordinament tal-Attivitajiet Editorjali u ta' Komunikazzjoni
posta elettronika: editorial-secretariat@europarl.europa.eu.