Organisatie en werkzaamheden

 

Het Europees Parlement is de enige rechtstreeks gekozen EU-instelling en een van de grootste democratische vergaderingen ter wereld. De 751 leden van het Europees Parlement hebben tot taak de 500 miljoen burgers van de EU te vertegenwoordigen. Zij worden eens in de vijf jaar door stemgerechtigden uit alle 28 lidstaten gekozen.

Wilt u weten hoe het Parlement is georganiseerd? Na verkozen te zijn verenigen de leden zich in groepen op grond van hun politieke overwegingen. Zij vormen fracties om hun standpunten beter te kunnen verdedigen. Op dit moment zijn er zeven fracties.

Het inhoudelijke werk van het Parlement wordt grotendeels gedaan in gespecialiseerde commissies. In deze commissies worden verslagen voorbereid waarover later in de plenaire vergadering wordt gestemd.

In het Reglement van het Europees Parlement is een uitgebreid kader vastgesteld voor de werkzaamheden van het Parlement. Aangezien het Parlement alle Europese burgers vertegenwoordigt is meertaligheid tot een van de belangrijkste aspecten ervan geworden. Parlementaire documenten worden in alle officiële talen van de EU gepubliceerd en elk Parlementslid heeft het recht zich uit te drukken in de officiële taal van zijn of haar keuze.

 
EuroparlTV laat je alle facetten van het werk van het Europees Parlement in Brussel, Straatsburg en Luxemburg zien.
 
 
 
Reglement
 

Op grond van artikel 232 van Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) heeft het Europees Parlement zijn Reglement van orde vastgesteld. Dit reglement bevat alle regels voor de interne organisatie en werking van het Parlement.

 
 
Think Tank-documenten
 
 

De Think Tank-pagina biedt een kijkje achter de schermen bij het Europees Parlement. Veel van dezelfde documenten die door de EP-leden werden gebruikt bij het beslissen over Europese wetgeving zijn hier te raadplegen.

De op deze pagina verzamelde links geven inzicht in hoe de enige rechtstreeks verkozen instelling van de EU van binnen werkt.